• Mans Profils
lv

Bāriņtiesas locekļa palīgs/-dze.

Bāriņtiesas locekļa palīgs/-dze.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas bāriņtiesa”

Ventspils pilsētas bāriņtiesa ir Ventspils pilsētas pašvaldības 20.01.1997. izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Ventspils pilsētas administratīvā teritorija.

Bāriņtiesas galvenais uzdevums ir aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

Bāriņtiesas locekļa palīgs/-dze

Konkursa beigu datums: 25-06-2024

No 1050 €

alga mēnesī (bruto)

Sarkanmuižas dambis 5, Ventspils

Prasības

Ventspils pilsētas bāriņtiesas aicina darbā Bāriņtiesas locekļa palīgu uz nenoteiktu laiku

Mēs uzticēsim:

 • sagatavot un virzīt lietas izskatīšanai Bāriņtiesas sēdē;
 • sagatavot dokumentu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem;
 • sadarbībā ar bāriņtiesas locekli noskaidrot lietas apstākļus un veikt to dokumentālu atspoguļošanu;
 • pārskatu sagatavošanu un aktualizēšana par bērnu un aizgādnībā esošo personu interešu aizsardzībā veiktajām darbībām;
 • sagatavot dokumentu projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sadarbībā ar bāriņtiesas locekli veikt dzīves vietas apsekošanas;
 • ievadīt un aktualizēt datus Bāriņtiesas informācijas sistēmā;
 • pārstāvēt Bāriņtiesu tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs.

Mēs sagaidām no kandidāta:

 • pirmā līmeņa augstāko izglītību, vēlamu tiesību zinātnēs, pedagoģijā, sociālajā darbā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā un Bāriņtiesulikuma 15.1 pantā noteiktajam;
 • nevainojamu reputāciju;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • spējas strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu EUR 1050,00 (pirms nodokļu nomaksas);
  sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;
 • profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;
 • darba vietu labiekārtotās telpās;
 • atsaucīgu un zinošu kolektīvu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • motivācijas vēstule, kura satur:
  pieteikšanās motīvus, darba prioritātes, aprakstot bāriņtiesas darbam nepieciešamās un sev piemītošās spējas un darba devēja ieguvumus, pieņemot darbā attiecīgo pretendentu;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, dokumentu par tās atzīšanu Latvijā);
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Dokumentu iesniegšana:

 • Nosūtot pa pastu, uz aploksnes norādīt “Konkursam uz Bāriņtiesas locekļa palīga amatu” (pasta zīmogs pēdējā konkursa pieteikšanās diena);
 • Elektroniski droši parakstītus dokumentus nosūtot uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesas elektroniskā pasta adresi: bāriņtiesa@ventspils.lv, vai, izmantojot eadresi vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv.
Sludinājums pievienots: 18/06/2024

Atbalsts

  Reģistrēties