• Mans Profils
lv

Sporta skolas “Spars” direktors/-e.

Sporta skolas “Spars” direktors/-e.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Sporta skolas "Spars" direktors/-e

Konkursa beigu datums: 06-01-2023

No 2200 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātās sporta skolas “Spars” (reģistrācijas Nr.3271902181, juridiskā adrese Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601) direktora amatu:

Meklējam direktoru vienai no lielākajām sporta skolām Latvijā, kurā 2022./2023. mācību gadā mācās vairāk nekā 1034 audzēkņu vecumā no 5 līdz 25 gadiem. Sporta skola piedāvā 10 sporta veidus: basketbolu, BMX, džudo, ložu šaušanu, peldēšanu, smaiļošanu un kanoe airēšanu, sporta vingrošanu, svarcelšanu, šorttreku un vieglatlētiku.  

 

Galvenie pienākumi:

 • skolā organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu.

 

Prasības pretendentiem:

 

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze sporta trenera, organizatora, metodiķa vai sporta izglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas izglītības, sporta nozares, darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

 

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • konkurētspējīgu atlīdzību (2200 EUR bruto mēnešalga) un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

 • pieteikums (konkursa nolikuma pielikums Nr.1);
 • motivācijas vēstule (ne vairāk kā 1 A4 formāta lapa datorrakstā);
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV) Europass formātā, obligāti norādot darba devēja pārstāvja kontaktus;
 • pretendenta sagatavota koncepcija par Sporta skolas attīstības perspektīvām (ne vairāk kā 4 A4 formāta lapas datorrakstā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
 • vēlamas iepriekšējā darba devēja vai izglītības iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

 

Dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 6.janvārim:

 • nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 • iesniedzot personīgi Ventspils Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot – pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00;
 • nosūtot uz e-pastu vip@ventspils.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums publicēts šeit

Sludinājums pievienots: 07/12/2022

Atbalsts

  Reģistrēties