• Mans Profils
lv

Vadošais/-ā pētnieks/-ce.

Vadošais/-ā pētnieks/-ce.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Vadošais/-ā pētnieks/-ce

Konkursa beigu datums: 31-07-2024

No 1483 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes divām vadošā pētnieka amata vietām Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku (seši gadi)).

Prasības pretendentiem:
•    zinātnes doktora grāds;
•    zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas, vadīta pētījumu grupa, vai citu zinātnieku darbs un zinātniskā vai pedagoģiskā darba pieredze kopumā nav mazāka par 3 gadiem.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu sākot no 1483,00 EUR pirms nodokļu nomaksas normāla darba laika ietvaros, piemērojot individuālo koeficientu, pamatojoties uz zinātniskā personāla amata aprakstā, kā arī citos saistītos dokumentos, kas apraksta darba pienākumus, noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, pētniecisko, popularizēšanas un organizatorisko ieguldījumu, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.

Iesniedzamie dokumenti:
•    rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
•    normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus(uzrādot oriģinālus);
•    akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc “EUROPASS” CurriculumVitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo sešu gadu laikā un citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2024.gada 31. jūlijam ieskaitot, personīgi darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 Ventspils Augstskolas Personāla nodaļā, C202 kabinetā 2. stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtot elektroniski: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola.

Sludinājums pievienots: 02/07/2024
Darbam var pieteikties tikai reģistrēti lietotāji.

Atbalsts

    Reģistrēties