• Mans Profils
lv

IZSOLĒ PĀRDOD DZĪVOJAMĀS APBŪVES ZEMES gabalu Vanagu ielā 6, Ventspils.


IZSOLĒ PĀRDOD DZĪVOJAMĀS APBŪVES ZEMES gabalu Vanagu ielā 6, Ventspils

Darījuma veids: Izsola
Atrašanā vieta: Ventspils
Cena (EUR): 7210
Stāvs:
Istabas:
Platība (m2): 1317
Adrese: Vanagu iela 6
Telefons: 63601146; 63601161
E-pasts: finanses@ventspils.lv

Vanagu iela 6, Ventspils

Ventspils pilsētas dome rīko Ventspils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Vanagu ielā 6, Ventspilī (kadastra Nr. 2700 012 0664) ar platību 1317 m2, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsole notiks: 2020.gada 10.novembrī plkst. 17:00 Ventspilī, Jūras ielā 36, Ventspilī (2.stāvs, 23.telpa). 

Pieteikties dalībai izsolē var: līdz 2020.gada 06.novembra plkst.16:00, iesniedzot Ventspils pilsētas domei (Jūras ielā 36, Ventspils, 51.kab.) rakstisku pieteikumu un iemaksājot nodrošinājuma naudu 10% apmērā no Izsoles noteikumos izsolāmā priekšmeta sākuma cenas (721 EUR), to ieskaitot Ventspils pilsētas domes (PVN Reģ.Nr.LV90000051970) kontā: LV39RIKO0002930288020; SWIFT kods: RIKOLV2X, Luminor Bank AS, norādot maksājuma mērķi “nodrošinājuma nauda dalībai nekustamā īpašuma Vanagu ielā 6, Ventspilī, izsolei”.

Īpašuma izmantošanas mērķis : Zemesgabals izmantojams individuālo dzīvojamo māju apbūvei.

Īpašumam noteikts apgrūtinājums – inženiertīklu koridors (8 m plats) ~294 m2 platībā, par labu nekustamajam īpašumam Zvaigžņu ielā 27, Ventspilī (kadastra apzīmējums 27000120017), saskaņā ar shēmu izsoles nolikuma pielikumā.

Atrašanās vieta: Ventspils pilsētas dienvidu daļā, netālu no Kuldīgas šosejas sākumposma. Īpašums izvietots kvartālā, ko ieskauj Vanagu, Zvaigžņu un Viduma ielas. Šis ir mazstāvu dzīvojamo māju rajons Ventspils pilsētas Mācītājplača / Gāliņciema daļā, atrodas tuvu pilsētas centram. Apkārtējā apbūve reta, pēdējos gados celtas jauns dzīvojamās mājas, vairākas jaunbūves. Šajā pilsētas daļā nenotiek aktīva komercdarbība; pārsvarā attīstīta neliela mēroga tirdzniecība – tajā atrodas daži mazi veikaliņi un ar autotransporta apkopi saistīti uzņēmumi, daļa no kuriem veic darbību jaunbūvētās ēkās. Netālu (200 m) atrodas nesen būvēts bērnudārzs “Bitīte”, bet tuvāko gadu laikā netālu esošo Gāliņciema bibliotēku aizstās jaunuzbūvētais Daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs (Kuldīgas ielā 138), kur līdztekus bibliotēkas darbībai iedzīvotājiem tiks sniegti dažāda veida pakalpojumi, un kur notiks kultūras un sabiedriskās aktivitātes. Īpašumam var piekļūt pa apgaismotu un bruģētu ielu. Attālums līdz sabiedriskā transporta pieturvietai (Kuldīgas ielā)  ~200 metri. Jauks rajons Ventspilī ar nākotnes potenciālu.

Vairāk informācijas:

https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/pasvaldibas_ipasumu_pardosana_noma/neapbuvetie_ipasums/154-vanagu-iela-6,-ventspili

Pievienošanas datums: 2020-10-06
Beigu datums: 2020-12-05

Atbalsts





    Reģistrēties