• Mans Profils
lv

IZSOLĒ PĀRDOD DZĪVOJAMĀS APBŪVES ZEMES GABALU Jēkaba ielā 54, Ventspils.


IZSOLĒ PĀRDOD DZĪVOJAMĀS APBŪVES ZEMES GABALU Jēkaba ielā 54, Ventspils

Darījuma veids: Izsola
Atrašanā vieta: Ventspils
Cena (EUR): 8820
Stāvs:
Istabas:
Platība (m2): 1517
Adrese: Jēkaba iela 54
Telefons: 63601146; 63601161
E-pasts: finanses@ventspils.lv

Jēkaba iela 54, Ventspils

Ventspils pilsētas dome rīko Ventspils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Jēkaba ielā 54, Ventspilī (kadastra Nr. 2700 011 1808) ar platību 1517  m2, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsole notiks: 2020.gada 10.novembrī plkst. 17:00 Ventspilī, Jūras ielā 36, Ventspilī (2.stāvs, 23.telpa). 

Pieteikties dalībai izsolē var: līdz 2020.gada 06.novembra plkst.16:00, iesniedzot Ventspils pilsētas domei (Jūras ielā 36, Ventspils, 51.kab.) rakstisku pieteikumu un iemaksājot nodrošinājuma naudu 10% apmērā no Izsoles noteikumos izsolāmā priekšmeta sākuma cenas (882 EUR), to ieskaitot Ventspils pilsētas domes (PVN Reģ.Nr.LV90000051970) kontā: Nr. LV39RIKO0002930288020; SWIFT kods: RIKOLV2X, Luminor Bank AS., norādot maksājuma mērķi “nodrošinājuma nauda dalībai nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 54, Ventspilī, izsolei”

Īpašuma izmantošanas mērķis : Zemesgabals izmantojams individuālo dzīvojamo māju apbūvei.

Atrašanās vieta: Īpašums atrodas Ventspils pilsētā, kvartālā, ko veido Jēkaba iela, Kārklu iela, Vīgriežu iela, lmulas iela un Vītolu iela. Šis ir mazstāvu dzīvojamo māju rajons Ventspils pilsētā. Līdz Ventspils pilsētas centram ir aptuveni 2.2 km. Piebraukšana zemes gabalam pa Jēkaba ielu, kas klātas ar labas kvalitātes betona bruģakmens  ceļu segumu.

Labiekārtojums: Zemes gabala lielāko daļu aizņem dabīgs zālājs un krūmāji. Centralizētās inženierkomunikācijas ūdens/kanalizācija atrodas blakus zemes gabalam uz iebrauktuves.

Vairāk informācijas:

https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/pasvaldibas_ipasumu_pardosana_noma/neapbuvetie_ipasums/155-jekaba-iela-54,-ventspili

 

Pievienošanas datums: 2020-10-06
Beigu datums: 2020-12-05

Atbalsts

    Reģistrēties