• Mans Profils
lv

Skolas.

Skolas.

Ventspils pilsētā darbojas 9 vispārizglītojošās skolas – 1 valsts ģimnāzija, 3 vidusskolas, 4 pamatskolas un 1 sākumskola.

 

Informācija par reģistrēšanos 1. klaseihttp://vip.ventspils.lv/vispareja-izglitiba/registracija-1-klases/

 


Ventspils 2. vidusskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Kuldīgas iela 65, Ventspils
+371 63622211
2.vidusskola@ventspils.lv
http://2vsk.ventspils.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma;
  • Speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma ar mācīšanās traucējumiem;
  • Vispārējās vidējās izglītības programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas (matemātika un komerczinības) virziena programma.

 


Ventspils 3. pamatskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:

Tārgales ielā 5, Ventspils, LV-3602
+371 63624505
3.pamatskola@ventspils.lv
www.3psk.ventspils.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma.

 

 

 

Pulciņi:

 

  • Krievu tautas instrumentu orķestris (1.-9. klasei);
  • Vokālā studija (1.-4., 5.-9. un 10.-12. klasei);
  • 1.-4. klašu koris;
  • 5.-9. klašu koris
  • Koriģējošā vingrošana (1.-4. klasei).

 


Ventspils 4. vidusskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Rīgas iela 12a, Ventspils, LV-3601
+371 63624604
4.vidusskola@ventspils.lv
4vsk.ventspils.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pirmsskolas izglītības programma;
  • Pamatizglītības programma;
  • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības programma;
  • Matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma.

 


Ventspils 6. vidusskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils
+371 63621586
6.vidusskola@ventspils.lv
http://6vsk.ventspils.lv/
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pamatizglītības programma;
  • Pamatizglītības mazākumtautības programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma;
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) vakara (maiņu) programma;
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) vakara (maiņu) mazākumtautību programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (neklātiene, tālmācība);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu (neklātiene).

 


Ventspils Centra sākumskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Saules iela 37, Ventspils, LV-3601
+371 63629937
centra.sakumskola@ventspils.lv
centrasakumskola.ventspils.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) izglītības programma;
  • Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) profesionāli orientētā virziena programma.

 

 

 

Pulciņi:

 

  • 1.-2. klašu un 3.-6. klašu zēnu kori;
  • 2.-4. klašu un 5.-6. klašu meiteņu kori;
  • Flautistu ansambļi;
  • Zvanu ansamblis;
  • Pūtēju orķestris;
  • Vokāli instrumentālais ansambļi „Jautrie draugi” , ”Jautrie draudziņi” un “Saules zvani”.

 


Ventspils Pārventas pamatskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602
+371 63662529
parventas.pamatskola@ventspils.lv
http://vpp.ventspils.lv/
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
  • Pamatizglītības programma;
  • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 

 

 


Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV-3601
+371 63624487
gimnazija@ventspils.lv
http://www.vv1g.lv/
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pamatizglītības otrā posma programma; 7.-9.klases programma (7. klasēm);
  • Pamatizglītības otrā posma izglītības programma (8.-9. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglītības programma. Datorikas un inženierzinātnes virziens (10. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglītības programma. Sabiedrības pārvaldības un uzņēmējdarbības virziens (10. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglītības programma. Vides zinātnes un veselības virziens (10. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (11.-12. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, apakšprogramma – matemātika un dabaszinības (11.-12. klasēm).

 

 

 

Pulciņi:

 

  • 5.-9. klašu koris „Dzeguzītes”;
  • Vidusskolas jauktais koris;
  • Pūtēju orķestris;
  • Debašu klubs;
  • Mājturība;
  • Vizuālā māksla;
  • Tehniskā grafika.

 


Ventspils 1. pamatskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Pļavas iela 27, Ventspils, LV-3601
+371 63622643
1.pamatskola@ventspils.lv
www.plavasskola.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pirmsskolas programma;
  • Pamatizglītības programma;
  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācību traucējumiem;
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klasei) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klasei) humanitārā un sociālā virziena programma.

 

 

 

Pulciņi:

 

  • Sākumskolai: angļu valoda 1.-2. klasei, koriģējošā vingrošana, peldēšanas apmācība 4. klasei, dejas, meiteņu koris 2.-4. klasei;
  • Pamatskolai: peldēšanas apmācība 6. klasei, meiteņu koris 5.-9. klasei, zēnu koris, vides pulciņš, frīsbijs 7.-9. klasei, tautasbumba 3.-6. klasei.

 


Ventspils 2. pamatskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3601
+371 63622964
2.pamatskola@ventspils.lv
https://2psk.ventspils.lv/
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pamatizglītības programma;
  • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – A, B līmenis;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – C līmenis;
  • Mazākumtautību speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – C līmenis;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

 

 

 

Pulciņi:

 

  • Koris (sākumskolai un pamatskolai – 7-15 gadus veciem bērniem);
  • Tautasdejas (7-11 gadus veciem bērniem);
  • Informācijas un tehnoloģiju dizains (12-13 gadus veciem bērniem);
  • Angļu valoda (7-9 gadus veciem bērniem);
  • Dabaszinību pulciņš ,,Jaunais pētnieks” (7-11 gadus veciem bērniem);
  • Sportiskās aktivitātes veselības nostiprināšanai (7-9 gadus veciem bērniem);
  • Game Lab – spēļu programmēšana.

Atbalsts

  Reģistrēties