• Mans Profils
lv

Skolas.

Skolas.

Ventspils pilsētā darbojas 9 vispārizglÄ«tojošās skolas – 1 valsts Ä£imnāzija, 3 vidusskolas, 4 pamatskolas un 1 sākumskola.

 

Informācija par reģistrēšanos 1. klaseihttp://vip.ventspils.lv/vispareja-izglitiba/registracija-1-klases/

 


Ventspils 2. vidusskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Kuldīgas iela 65, Ventspils
+371 63622211
2.vidusskola@ventspils.lv
http://2vsk.ventspils.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • PamatizglÄ«tÄ«bas mazākumtautÄ«bu programma;
  • Speciālā pamatizglÄ«tÄ«bas mazākumtautÄ«bu programma ar mācÄ«Å¡anās traucējumiem;
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas programma;
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas matemātikas, dabaszinÄ«bu un tehnikas virziena mazākumtautÄ«bu programma;
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas vispārizglÄ«tojošā virziena mazākumtautÄ«bu virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas (matemātika un komerczinÄ«bas) virziena programma.

 


Ventspils 3. pamatskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:

Tārgales ielā 5, Ventspils, LV-3602
+371 63624505
3.pamatskola@ventspils.lv
www.3psk.ventspils.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • PamatizglÄ«tÄ«bas mazākumtautÄ«bu programma.

 

 

 

Pulciņi:

 

  • Krievu tautas instrumentu orÄ·estris (1.-9. klasei);
  • Vokālā studija (1.-4., 5.-9. un 10.-12. klasei);
  • 1.-4. klaÅ¡u koris;
  • 5.-9. klaÅ¡u koris
  • Koriģējošā vingroÅ¡ana (1.-4. klasei).

 


Ventspils 4. vidusskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
RÄ«gas iela 12a, Ventspils, LV-3601
+371 63624604
4.vidusskola@ventspils.lv
4vsk.ventspils.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas programma;
  • PamatizglÄ«tÄ«bas programma;
  • PamatizglÄ«tÄ«bas matemātikas, dabaszinÄ«bu un tehnikas virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas programma;
  • Matemātikas, dabas zinÄ«bu un tehnikas virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas humanitārā un sociālā virziena izglÄ«tÄ«bas programma.

 


Ventspils 6. vidusskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils
+371 63621586
6.vidusskola@ventspils.lv
http://6vsk.ventspils.lv/
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • PamatizglÄ«tÄ«bas programma;
  • PamatizglÄ«tÄ«bas mazākumtautÄ«bas programma;
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas matemātikas, dabaszinÄ«bu un tehnikas virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas vispārizglÄ«tojošā virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas matemātikas, dabaszinÄ«bu un tehnikas virziena mazākumtautÄ«bu programma;
  • PamatizglÄ«tÄ«bas otrā posma (7.-9. klase) vakara (maiņu) programma;
  • PamatizglÄ«tÄ«bas otrā posma (7.-9. klase) vakara (maiņu) mazākumtautÄ«bu programma;
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas vispārizglÄ«tojošā virziena programmas (neklātiene, tālmācÄ«ba);
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas vispārizglÄ«tojošā virziena mazākumtautÄ«bu programmu (neklātiene).

 


Ventspils Centra sākumskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Saules iela 37, Ventspils, LV-3601
+371 63629937
centra.sakumskola@ventspils.lv
centrasakumskola.ventspils.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • PamatizglÄ«tÄ«bas 1. posma (1.-6. klase) izglÄ«tÄ«bas programma;
  • PamatizglÄ«tÄ«bas 1. posma (1.-6. klase) profesionāli orientētā virziena programma.

 

 

 

Pulciņi:

 

  • 1.-2. klaÅ¡u un 3.-6. klaÅ¡u zēnu kori;
  • 2.-4. klaÅ¡u un 5.-6. klaÅ¡u meiteņu kori;
  • Flautistu ansambļi;
  • Zvanu ansamblis;
  • PÅ«tēju orÄ·estris;
  • Vokāli instrumentālais ansambļi „Jautrie draugi” , ”Jautrie draudziņi” un “Saules zvani”.

 


Ventspils Pārventas pamatskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602
+371 63662529
parventas.pamatskola@ventspils.lv
http://vpp.ventspils.lv/
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Vispārējās pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas programma;
  • PamatizglÄ«tÄ«bas programma;
  • PamatizglÄ«tÄ«bas matemātikas, dabaszinÄ«bu un tehnikas virziena programma;
  • Speciālās pamatizglÄ«tÄ«bas programma izglÄ«tojamiem ar mācÄ«Å¡anās traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglÄ«tÄ«bas programma izglÄ«tojamiem ar garÄ«gās attÄ«stÄ«bas traucējumiem.

 

 

 


Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV-3601
+371 63624487
gimnazija@ventspils.lv
http://www.vv1g.lv/
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • PamatizglÄ«tÄ«bas otrā posma programma; 7.-9.klases programma (7. klasēm);
  • PamatizglÄ«tÄ«bas otrā posma izglÄ«tÄ«bas programma (8.-9. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas programma. Datorikas un inženierzinātnes virziens (10. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas programma. SabiedrÄ«bas pārvaldÄ«bas un uzņēmējdarbÄ«bas virziens (10. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas programma. Vides zinātnes un veselÄ«bas virziens (10. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas vispārizglÄ«tojošā virziena izglÄ«tÄ«bas programma (11.-12. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas matemātikas, dabaszinÄ«bu un tehnikas virziena izglÄ«tÄ«bas programma, apakÅ¡programma – matemātika un dabaszinÄ«bas (11.-12. klasēm).

 

 

 

Pulciņi:

 

  • 5.-9. klaÅ¡u koris „DzeguzÄ«tes”;
  • Vidusskolas jauktais koris;
  • PÅ«tēju orÄ·estris;
  • DebaÅ¡u klubs;
  • MājturÄ«ba;
  • Vizuālā māksla;
  • Tehniskā grafika.

 


Ventspils 1. pamatskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Pļavas iela 27, Ventspils, LV-3601
+371 63622643
1.pamatskola@ventspils.lv
www.plavasskola.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pirmsskolas programma;
  • PamatizglÄ«tÄ«bas programma;
  • Speciālā pamatizglÄ«tÄ«bas programma izglÄ«tojamiem ar mācÄ«bu traucējumiem;
  • PamatizglÄ«tÄ«bas otrā posma (7.-9. klasei) matemātikas, dabaszinÄ«bu un tehnikas virziena programma;
  • PamatizglÄ«tÄ«bas otrā posma (7.-9. klasei) humanitārā un sociālā virziena programma.

 

 

 

Pulciņi:

 

  • Sākumskolai: angļu valoda 1.-2. klasei, koriģējošā vingroÅ¡ana, peldēšanas apmācÄ«ba 4. klasei, dejas, meiteņu koris 2.-4. klasei;
  • Pamatskolai: peldēšanas apmācÄ«ba 6. klasei, meiteņu koris 5.-9. klasei, zēnu koris, vides pulciņš, frÄ«sbijs 7.-9. klasei, tautasbumba 3.-6. klasei.

 


Ventspils 2. pamatskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3601
+371 63622964
2.pamatskola@ventspils.lv
https://2psk.ventspils.lv/
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • PamatizglÄ«tÄ«bas programma;
  • PamatizglÄ«tÄ«bas matemātikas, dabaszinÄ«bu un tehnikas virziena programma;
  • Speciālās pamatizglÄ«tÄ«bas programma izglÄ«tojamiem ar garÄ«gās attÄ«stÄ«bas traucējumiem – A, B lÄ«menis;
  • Speciālās pamatizglÄ«tÄ«bas programma izglÄ«tojamiem ar garÄ«gās attÄ«stÄ«bas traucējumiem – C lÄ«menis;
  • MazākumtautÄ«bu speciālās pamatizglÄ«tÄ«bas programma izglÄ«tojamiem ar garÄ«gās attÄ«stÄ«bas traucējumiem – C lÄ«menis;
  • Speciālās pamatizglÄ«tÄ«bas programma izglÄ«tojamajiem ar mācÄ«Å¡anās traucējumiem.

 

 

 

Pulciņi:

 

  • Koris (sākumskolai un pamatskolai – 7-15 gadus veciem bērniem);
  • Tautasdejas (7-11 gadus veciem bērniem);
  • Informācijas un tehnoloÄ£iju dizains (12-13 gadus veciem bērniem);
  • Angļu valoda (7-9 gadus veciem bērniem);
  • DabaszinÄ«bu pulciņš ,,Jaunais pētnieks” (7-11 gadus veciem bērniem);
  • Sportiskās aktivitātes veselÄ«bas nostiprināšanai (7-9 gadus veciem bērniem);
  • Game Lab – spēļu programmēšana.

Atbalsts

  Reģistrēties