• Mans Profils
lv

Ventspils Kultūras centrs.

Ventspils Kultūras centrs.

Adrese:
Tālr.:
Fakss:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Kuldīgas iela 18, Ventspils
+371 63624796
+371 63607670
kulturas.centrs@ventspils.lv
www.kulturascentrs.ventspils.lv
Facebook, Twitter

 

Ventspils Kultūras centrs:

 

    • Realizē Ventspils pilsētas domes pasÅ«tÄ«jumus kultÅ«ras pasākumu, noriÅ¡u, programmu un projektu jomā;
    • Veicina un atbalsta mākslinieciskās jaunrades procesus, novada kultÅ«ras mantojuma un tradÄ«ciju saglabāšanu, to tālāku veidoÅ¡anu;
    • NodroÅ¡ina valsts svētku, piemiņas dienu, pilsētas svētku, koncertu, festivālu un citu kultÅ«ras noriÅ¡u realizēšanu Ventspils pilsētā;
    • Veicina un atbalsta nacionālo kultÅ«ras biedrÄ«bu un VentspilÄ« pārstāvēto mazākumtautÄ«bu jaunrades kolektÄ«vu darbÄ«bu.

 

ArÄ« Tev ir iespēja iesaistÄ«ties kādā no amatiermākslas kolektÄ«viem – koros, vokālajos ansambļos, dziesmu ansambļos, folkloras kopās, vokāli instrumentālajos ansambļos, orÄ·estros, deju kolektÄ«vos, teātrÄ«, tautas lietišķās mākslas kolektÄ«vos.
Vairāk informācijas: www.kulturascentrs.ventspils.lv/lv/amatiermaksla

 

Atbalsts

    Reģistrēties