• Mans Profils
lv

Kurzemes reģionā 2023.gadā atgriezies 281 cilvēks.

Kurzemes reģionā 2023.gadā atgriezies 281 cilvēks.

2023.gadā Kurzemes reģionā pēc dzīves ārvalstīs atgriezies 281 cilvēks un vēlmi atgriezties pauduši vēl 220 cilvēki. Kopumā Kurzemes reģionā no 2018. gada marta līdz 2023.gada decembrim atgriezušies 1255 cilvēki, kuri par savu dzīvesvietu visbiežāk izvēlējušies Liepājas un Ventspils valstspilsētas, Tukuma, Kuldīgas un citas Kurzemes pašvaldības. Savukārt par vēlmi atgriezties informējuši 938 cilvēki. Visvairāk cilvēku atgriežas no Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas un citām valstīm.

“Atskatoties uz 2023.gadu, varu teikt, ka tas ir bijis gana ražens un produktīvs. Cilvēkiem, kuri pauduši vēlmi atgriezties, sagatavoti 920 individualizēti piedāvājumi, un audzis arī dzimtenē atgriezušos skaits. Kā viens no būtiskiem iemesliem, ko cilvēki min, lemjot par atgriešanos, ir atalgojuma apmērs un tā attiecība ar mājokļa un citām ģimenei būtiskām izmaksām, kas nu jau nereti ir samērā līdzīgas esošajā mītnes zemē un Latvijā. Ģimenes ar bērniem, kuras atgriežas Latvijā,  vēl arvien akcentē to, ka vēlas, lai bērni uzaugtu Latvijā un neaizmirstu savas saknes. Priecē arī tas, ka pērn audzis to cilvēku skaits, kuri vēlas atgriezties Latvijā – 2023.gadā vairāk nekā 200 ārvalstīs dzīvojošu tautiešu pauduši vēlmi atgriezties dzimtajā Kurzemē,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona reģionālā remigrācijas koordinatore Agnese Berģe.

Kopumā no 2018. gada marta līdz 2023.gada decembrim ar Kurzemes reģiona remigrācijas koordinatori sazinājušies 3113 cilvēki,  un sagatavoti individuāli piedāvājumi 3608 cilvēkiem, savukārt potenciālu vēlmi atgriezties izteikuši 938 cilvēki.

“2023.gadā papildu aktīvai komunikācijai ar remigrantiem un individuālu piedāvājumu sagatavošanai tikos ar diasporas pārstāvjiem un latviešiem Dublinā, 12. Latviešu kultūras svētkos Īrijā, Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē Londonā organizētajā 11. ikgadējās diasporas organizāciju un skolu pārstāvju tikšanās reizē un Vācijā, Frankfurtes Latviešu biedrības rīkotajā pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienai. Neatkārtojama pieredze bija arī būt klāt Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku ietvaros Pasaules latviešu saietu namā – ārvalstu latviešu kolektīvu koncertā Ķīpsalā. Tiekoties ar diasporu, secinu, ka arvien tiek uzturētas latviskās tradīcijas, mīlestība pret dziesmu, deju, kopā sanākšanu un dzimteni – Latviju.  Tikšanās laikā ar diasporas pārstāvjiem sniedzu individuālas konsultācijas un atbildēju uz jautājumiem par atgriešanos, darba un dzīvesvietas iespējām, kā arī izglītības sistēmu un tās pieejamību. Šo vairāk nekā piecu gadu garumā, kopš sniedzu remigrantiem atbalstu kā reģionālā remigrācijas koordinatore, redzu, cik būtiski ir veidot spēcīgas saites ar latviešu diasporām ārzemēs, tai skaitā arī  regulāri tiekoties klātienē.  Arī turpmāk aktīvi centīšos apmeklēt un tikties ar  Latvijas diasporu ārzemēs, jo tieši šādā veidā – klātesot, uzrunājot cilvēkus, pārrunājot aktuālo – var sniegt vēl mērķētāku atbalstu ikvienam, kurš vēl tikai domā vai jau ir izlēmis par atgriešanos dzimtenē,” saka A.Berģe.

Reģionālā remigrācijas koordinatore A.Berģe 2023. gadā arī aktīvi piedalījās dažādos darbam būtiskos pasākumos un semināros, piemēram,  Diasporas Konsultatīvās Padomes Latviešu valodas un izglītības darba grupas sanāksmē, Latviešu Valodas Aģentūras organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar remigrējušiem bērniem un imigrantiem”, uzstājoties ar prezentāciju par remigrācijas aktualitātēm Latvijas reģionos, stāstot par remigrācijas koordinatora darbu kopumā, akcentējot latviešu valodas apgūšanas nozīmi bērnu veiksmīgākai iekļaušanai Latvijas izglītības sistēmā.

A.Berģe arī aktīvi piedalījusies sadarbības veicināšanā ar Kurzemes pašvaldībām,  tai skaitā piedaloties Liepājas valstspilsētas pašvaldības organizētajā remigrantu ģimeņu tikšanās reizē “Nākamā pietura – Liepāja”. Lai aktualizētu remigrācijas jautājumu risināšanu pašvaldībās un veicinātu savstarpējo sadarbību, organizētas  arī apmācības un sanāksme pašvaldību speciālistiem remigrācijas koordinācijas jautājumos. Reģionālā remigrācijas koordinatore A.Berģe arī gan sniegusi informāciju, gan atsaukusies mediju aicinājumiem informēt par remigrācijas aktualitātēm Kurzemes reģionā, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par remigrācijas aktualitāti un veiksmīgāku remigrējušo ģimeņu iekļaušanos Latvijā.

2024.gadā turpināsies aktīva komunikācija ar potenciālajiem remigrantiem un tiks sagatavoti individuāli piedāvājumi tiem, kas plāno vai jau ir pieņēmuši lēmumu atgriezties uz dzīvi Latvijā. Tāpat tiks arī īstenotas dažādas sabiedrību izglītojošas aktivitātes, piemēram, publikāciju sērija “Cilvēkstāsti”, kur iepazīt remigrantus, viņu pieredzi, lēmumu atgriezties dzimtenē un ceļu mājup.

Par remigrācijas koordinatoru darbu:

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru, kurš pēc vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām vai citām valsts iestādēm, izstrādā individuālu piedāvājumu. Remigrācijas koordinators var sniegt atbalstu par: pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālo un sadzīves jautājumu risināšanu. Ar koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties: www.paps.lv. Savukārt vairāk par remigrāciju Kurzemē iespējams uzzināt: www.kurzemesregions.lv/remigracija

Par Kurzemes plānošanas reģionu:

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:

Agnese Berģe,

Kurzemes plānošanas reģiona

Remigrācijas koordinatore

e-pasts: koordinators@kurzemesregions.lv

Atbalsts

    Reģistrēties