• Mans Profils
lv

Latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Nodibinājums ”Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” nodrošina Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” īstenošanu.

Programmas mērķis ir veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem latviešu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņai vienkāršās sadzīves situācijās un savu tiešo darba pienākumu veikšanai, kā arī, lai veicinātu Ukrainas civiliedzīvotāju integrāciju Latvijā.

Programma nodrošina iespēju pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību, apgūt latviešu valodu A1, A2, B1, B2, C1 un C2 līmenī 120 akadēmisko stundu apjomā.

Kursu noslēgumā dalībniekiem būs iespēja kārtot valsts valodas prasmju pārbaudījumu. Latviešu valodas kursi tiek finansēti no Sabiedrības integrācijas fonda un apmācāmajiem tie ir bezmaksas.

Papildu informācija par latviešu valodas kursu norisi un pieteikšanās kārtību: +371 25484825 vai rakstot uz e-pastu: livin@ventspils.lv.

Pieteikšanās apmācībām: https://shorturl.at/oFvOE

2022. gadā Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” īstenoja latviešu valodas mācību nodrošināšanu pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” ietvaros. Tika izveidotas 6 apmācību grupas, un mācības sekmīgi pabeidza 59 Ukrainas civiliedzīvotāji.

Pasākumu finansiāli atbalsts Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Atbalsts

    Reģistrēties