• Mans Profils
lv

Nodokļu administrators/-e.

Nodokļu administrators/-e.

Ventspils pilsētas Dome

40900038010

Ventspils valstspilsētas pašvaldība Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Nodokļu administrators/-e

Konkursa beigu datums: 05-07-2021

No 800 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils pilsētas dome aicina pieteikties darbam: Finanšu nodaļas nodokļu administratora amatā.


Prasības:

 • augstākā izglÄ«tÄ«ba ekonomikā, finanÅ¡u vai tiesÄ«bu zinātņu jomā;
 • pieredze darbā ar normatÄ«vajiem aktiem paÅ¡valdÄ«bu finanÅ¡u un Ä«paÅ¡umu jautājumos un to praktisko piemēroÅ¡anu;
 • teicamas latvieÅ¡u valodas zināšanas un labas krievu valodu zināšanas;
 • labas datorprasmes darbā ar standarta biroja programmatÅ«ru (teksta redaktors, elektroniskas tabulas);
 • komunikācijas prasmes ar iedzÄ«votājiem, spēja saprasties, uzklausÄ«t un sniegt nepiecieÅ¡amo informāciju savas kompetences ietvaros;
 • precizitāte un augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta.

Galvenie pienākumi:

 • nekustamā Ä«paÅ¡uma nodokļa administrēšana un dokumentu sagatavoÅ¡ana, atbilstoÅ¡i spēkā esoÅ¡ajiem normatÄ«vajiem dokumentiem;
 • saņemtās informācijas no Valsts zemes dienesta, Zemesgrāmatas, Maksātnespējas reÄ£istra, Uzņēmuma reÄ£istra, Lursoft, IedzÄ«votāju reÄ£istra un citām institÅ«cijām aktualizācija nekustamā Ä«paÅ¡uma nodokļa maksātājiem un nekustamajiem Ä«paÅ¡umiem;
 • nekustamā Ä«paÅ¡uma nodokļa aprēķina un pārrēķinu veikÅ¡ana noteiktajos termiņos;
 • maksāšanas paziņojumu, atgādinājumu, brÄ«dinājumu, vēstuļu, izziņu un citu dokumentu sagatavoÅ¡ana un nosÅ«tÄ«Å¡ana;
 • nekustamā Ä«paÅ¡uma nodokļa maksājumu iekasēšana Ventspils pilsētas domes FinanÅ¡u nodaļas kasē, maksājumu reÄ£istrēšana un kontrole nekustamā Ä«paÅ¡uma nodokļa uzskaites programmā;
 • konsultāciju sniegÅ¡ana iedzÄ«votājiem nekustamā Ä«paÅ¡uma nodokļa jautājumos.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attÄ«stÄ«bas un apmācÄ«bu iespējas;
 • stabilu atalgojumu no 800 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas;
 • veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2021.gada 5.jūlijam ieskaitot iesniegt Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļā, 44.kabinets 3.stāvā, Jūras ielā 36, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: personals@ventspils.lv, uzziņas pa tālruņiem 63601143; 63601112.

Sludinājums pievienots: 17/06/2021

Atbalsts

  Reģistrēties