• Mans Profils
lv

Aicinām komandā GALVENO GRĀMATVEDI darbam HORIZON programmā.

Aicinām komandā GALVENO GRĀMATVEDI darbam HORIZON programmā.

SIA VNK serviss

41203017566

Aicinām komandā GALVENO GRĀMATVEDI darbam HORIZON programmā

Konkursa beigu datums: 20-04-2022

No 1800 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Galvenie darba pienākumi (pilna slodze):
- Latvijas Republikas likumdošanā noteikto ar profesijas standartu saistīto normatīvo aktu ievērošana un piemērošana ikdienas darbā un vadot sev pakļautos komandas locekļus.
- Esošo grāmatvedības politikas dokumentu (metodiku, nolikumu, instrukciju) pilnveidošana, kā arī nepieciešamo dokumentu, instrukciju un/vai iekšējo normatīvu izstrāde un piemērošana praksē.
- Visi galvenā grāmatveža klasiskie ikdienas pienākumi – ikdienas operāciju uzskaites kontrole, kreditoru un debitoru operāciju grāmatošana, ceļazīmju kontrole, tabeles un algu aprēķini, pareiza nodokļu aprēķināšana un pārskaitīšana, bankas maksājumu īstenošana, saskaņā ar normatīvajiem aktiem savlaicīgi sagatavoti finanšu pārskati un atskaites institūcijām (VID, SPRK, Statistika, VVD, IUB, VK, u.c.), korekti dati ceturkšņa pamatdarbības atskaitēm vadībai un dalībniekiem, citu nepieciešamo ar finanšu vai grāmatvedības informāciju saistīto pārskatu sagatavošana, mērķtiecīgs darbs ar auditoriem uzskaites pilnveidošanas īstenošanā, nepieciešamā komunikācija ar valsts un pašvaldības iestādēm.
- Bilances posteņu inventarizācijas īstenošana: sākot ar bilances un ārpusbilances pamatlīdzekļiem līdz noliktavai, naudas līdzekļiem, debitoriem un kreditoriem.
- Debitoru uzskaites pilnveidošana un debitoru uzskaites moduļa ieviešana.

Sasniedzamie mērķi kopā ar vadības komandu:

 Galveno finanšu rādītāju kontrole.
 Operatīvo pārskatu atskaišu formu izveidošana HORIZON programmā sadarbībā ar ekonomistu.
 Rēķinu digitālas aprites procesa pilnveidošana.
 HOPS ieviešana un apsaimniekojamo namu moduļa ieviešana HORIZON programmā.
 Grāmatvedības un uzskaites, norēķinu pilnveidošanas procesu un/vai projekta aktivitāšu vadība.

Prasības pretendentam:

 Atbilstoša izglītība ar profesiju saistītā jomā.
 Vismaz 3 gadu darba pieredze galvenā grāmatveža vai līdzvērtīgā amatā, kā arī kopējā pieredze grāmatvedības jomā ne mazāk kā 5 gadi.
 Izcilas prasmes darbā ar HORIZON, labas prasmes darbā ar MS Excel un pietiekamas iemaņas darbā ar MS Word.
 Vēlēšanās profesionāli pilnveidoties un piedāvāt optimālus risinājumus komplicētām situācijām.
 Labas valsts valodas prasmes un spēja komunicēt krievu valodā.
 Spēja patstāvīgi plānot savu un pakļautībā esošo darbu, pieņemt lēmumus un vadīt komandu.
 Precizitāte, pedantiskums, atbildīga attieksme pret darbu, labas komunikācijas un sadarbības spējas.

Piedāvājam pretendentam:
 Atalgojums 1800 EUR bruto un veselības apdrošināšana.
 Atsaucīgu un uz izaugsmi vērstu kopējo kolektīvu, pakļautībā esošos grāmatvedības nodaļas kolēģus ar kuriem kopā diskutēt un pilnveidot esošos procesus, kā arī zinošu, ļoti sistēmisku un stratēģiski orientētu ekonomistu.
 Iespējas profesionāli pilnveidoties, mācīties un realizēt praksē labas idejas grāmatvedības procesu transformēšanai atbilstoši 21. gadsimtam un digitālajām iespējām.

 

 Sūti CV un pieteikumu uz info@vnkserviss.lv līdz 20.04.2022.
Uz visiem jautājumiem atbildēs valdes locekle Diāna, +371 2000 2114.

Sludinājums pievienots: 12/04/2022

Atbalsts

    Reģistrēties