• Mans Profils
lv

Bāriņtiesas loceklis/-e.

Bāriņtiesas loceklis/-e.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas bāriņtiesa”

Ventspils pilsētas bāriņtiesa ir Ventspils pilsētas pašvaldības 20.01.1997. izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Ventspils pilsētas administratīvā teritorija.

Bāriņtiesas galvenais uzdevums ir aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

Bāriņtiesas loceklis/-e

Konkursa beigu datums: 31-01-2023

1400 - 1520 €

alga mēnesī (bruto)

Sarkanmuižas dambis 5, Ventspils

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldība aicina pieteikties uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils pilsētas bāriņtiesa” (turpmāk – Ventspils pilsētas bāriņtiesa) bāriņtiesas locekļa  (- es) amatu:

Galvenie pienākumi:

 • aizstāvēt bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesības un intereses, izskatot iesniegumus un sūdzības, veicot faktu pārbaudes;
 • komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību vērstas attiecības;
 • piedalīties lietu izskatīšanā tiesā, sniegt informāciju tiesai;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem;
 • sagatavot dokumentu projektus un administratīvās lietas izskatīšanai tiesas un bāriņtiesas sēdēs;
 • pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus;
 • organizēt bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā.

Prasības Ventspils pilsētas bāriņtiesas locekļa amatam:

 • Latvijas Republikas pilsonis (-e) vai nepilsonis (-e);
 • sasniegts 30 gadu vecums;
 • iegūts vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā  un ir ne mazāk kā trīs gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • pieredze valsts vai pašvaldības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • labas latviešu un krievu valodu prasmes, vēlamas angļu valodas prasmes;
 • precizitāte darbu izpildē, augsta atbildības sajūta;
 • spējas izteikties, argumentēt savu viedokli, pieņemt lēmumus;
 • nevainojama reputācija;
 • iniciatīva un spēja strādāt patstāvīgi.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā speciālistu komandā
 • vidi, kurā atbalsta un veicina zināšanu un prasmju attīstību
 • konkurētspējīgu atlīdzību (1400 - 1520 EUR bruto darba samaksa)
 • veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas.

CV, motivācijas vēstuli un iegūtās izglītības apliecinošos dokumentus līdz 2023.gada 31.janvārim ieskaitot var iesniegt Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Personāla nodaļā, 44.kabinets 3.stāvā, Jūras ielā 36, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: personals@ventspils.lv; uzziņas pa tālruņiem 636 01112; 636 01143.

Sludinājums pievienots: 19/01/2023

Atbalsts

  Reģistrēties