• Mans Profils
lv

Bibliogrāfijas un informācijas nodaļas vadītājs.

Bibliogrāfijas un informācijas nodaļas vadītājs.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka"

90001156891

Ventspils bibliotēku veido 6 struktūrvienības:

 1. Galvenā bibliotēka, Akmeņu ielā 2 ar Ārējās apkalpošanas punktu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (Medicīnas bibliotēka), Inženieru ielā 60,
 1. Bērnu bibliotēka, Akmeņu ielā 2,
 2. Pārventas bibliotēka, Tārgales ielā 4,
 3. Ventspils Augstskolas bibliotēka, Inženieru ielā 101,
 4. Gāliņciema bibliotēka, Kuldīgas ielā 110,
 5. Mūzikas bibliotēka, Lielais laukums 1.

 

Ventspils bibliotēkas galvenie uzdevumi un funkcijas

 • veikt iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, to elektronisko apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu;
 • veidot un uzturēt Ventspils reģiona elektronisko kopkatalogu un datubāzes, organizēt un koordinēt novadu bibliotēku krājumu atspoguļošanu kopkatalogā;
 • veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;
 • sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un ar struktūrvienību palīdzību nodrošināt to pieejamību reģiona teritorijā;
 • attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus, vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus, informācijas pakalpojumus. Sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā un veicināt mūžizglītību;
 • veidot un attīstīt iedzīvotāju spējas orientēties visa veida informācijas piedāvājumā, veicināt jaunu informācijas tehnoloģiju izmantošanas iemaņu apguvi.

Bibliogrāfijas un informācijas nodaļas vadītājs

Konkursa beigu datums: 07-09-2022

No 1028 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils, Akmeņu iela 2

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka”
(reģistrācijas nr. 90001156891, adrese: Akmeņu iela 2, Ventspils)
izsludina konkursu uz vakanto
Bibliogrāfijas un informācijas nodaļas vadītājs
(profesijas kods – 1431 11) amatu
(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem)

Galvenie amata pienākumi:

 • Izstrādāt nodaļas attīstības stratēģiju, organizēt un vadīt nodaļas darbu saskaņā ar Ventspils bibliotēkas attīstības virzieniem, darba, pasākumu un komunikācijas plāniem.
 • Gatavot preses relīzes un informatīvus materiālus par bibliotēkas pasākumiem un aktualitātēm, projektu realizācijas gaitu.
 • Sadarboties ar institūcijām, kas veicina bibliotēkas informatīvo nodrošinājumu, iesaistīties kopējos sadarbības projektos, nodrošinot pieprasīto darba plānu un atskaišu sagatavošanu.
 • Informēt sabiedrību par bibliotēkas resursiem, tiešsaistes datubāzēm, bibliotekārajiem pakalpojumiem, popularizēt bibliotēkas/informācijas institūcijas sniegumu un iespējas (izstādes, pasākumi, publikācijas, pakalpojumi u.c.).
 • Plānot bibliotēkas novadpētniecības darbu, veidot novadpētniecības resursus, krāt un apkopot materiālus, veidot digitālās kolekcijas un datubāzes.

Prasības pretendentam/-tei:

 • Augstākā bibliotekārā izglītība vai augstākā izglītība sociālajās/humanitārajās zinātnēs.
 • Spēja orientēties lielā informācijas apjomā, informācijas ieguves/izguves prasmes, pārzināt visa veida resursu apstrādes un meklēšanas principus, bibliotekāro sistēmu un datubāzu organizēšanu.
 • Spēja patstāvīgi plānot un organizēt nodaļas darbu, noteikt prioritātes, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.
 • Prasme strādāt komandā un individuāli.
 • Labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.
 • Vēlama pieredze projektu izstrādē un vadīšanā, publikāciju sagatavošanā, bibliotēkas publicitātes veidošanā.
 • Prasme uzstāties auditorijas priekšā un organizēt publicitātes pasākumus.
 • Pozitīva attieksme pret darbu, klientiem un kolēģiem.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu.
 • Atalgojumu (1028 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām).
 • Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule ietverot nodaļas attīstības redzējumu.
 • CV.
 • Izglītības dokumentu kopijas.
 • Var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu, tai skaitā svešvalodu apguves, kopijas.
 • Var iesniegt rekomendācijas un atsauksmes.

Dokumentus līdz 2022.gada 7.septembrim ieskaitot iesniegt Ventspils bibliotēkā Akmeņu ielā 2, Ventspilī, 3.stāvā, vai sūtīt elektroniski biblioteka@ventspils.lv, uzziņas pa tālruni 63623598

Sludinājums pievienots: 24/08/2022

Atbalsts

  Reģistrēties