• Mans Profils
lv

Bibliotekārs.

Bibliotekārs.

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka"

90001156891

Ventspils bibliotēku veido 6 struktūrvienības:

 1. Galvenā bibliotēka, Akmeņu ielā 2 ar Ārējās apkalpošanas punktu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (Medicīnas bibliotēka), Inženieru ielā 60,
 1. Bērnu bibliotēka, Akmeņu ielā 2,
 2. Pārventas bibliotēka, Tārgales ielā 4,
 3. Ventspils Augstskolas bibliotēka, Inženieru ielā 101,
 4. Gāliņciema bibliotēka, Kuldīgas ielā 110,
 5. Mūzikas bibliotēka, Lielais laukums 1.

 

Ventspils bibliotēkas galvenie uzdevumi un funkcijas

 • veikt iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, to elektronisko apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtÄ«bu uzskaiti un saglabāšanu;
 • veidot un uzturēt Ventspils reÄ£iona elektronisko kopkatalogu un datubāzes, organizēt un koordinēt novadu bibliotēku krājumu atspoguļoÅ¡anu kopkatalogā;
 • veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;
 • sniegt kvalitatÄ«vus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un ar struktÅ«rvienÄ«bu palÄ«dzÄ«bu nodroÅ¡ināt to pieejamÄ«bu reÄ£iona teritorijā;
 • attÄ«stÄ«t bibliotēku par izglÄ«tÄ«bas, informācijas, kultÅ«ras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • nodroÅ¡ināt operatÄ«vus un kvalitatÄ«vus, vietējās sabiedrÄ«bas vajadzÄ«bām atbilstoÅ¡us, informācijas pakalpojumus. Sniegt atbalstu vietējās sabiedrÄ«bas attÄ«stÄ«bā un veicināt mūžizglÄ«tÄ«bu;
 • veidot un attÄ«stÄ«t iedzÄ«votāju spējas orientēties visa veida informācijas piedāvājumā, veicināt jaunu informācijas tehnoloÄ£iju izmantoÅ¡anas iemaņu apguvi.

Bibliotekārs

Konkursa beigu datums: 31-07-2020

576 - 576 €

alga mēnesī (bruto)

Akmeņu iela 2, Ventspils

Prasības

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” aicina pieteikties uz  bibliotekāra amatu (darba līgums uz noteiktu laiku)              

Prasības:

 • augstākā izglÄ«tÄ«ba;
 • labas komunikācijas un sadarbÄ«bas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas;
 • labas datorprasmes;
 • atbildÄ«ga attieksme pret darbu

CV un motivācijas vēstuli līdz 2020.gada 31.jūlijam ieskaitot, iesniegt Ventspils bibliotēkā, 3.stāvā, Akmeņu ielā 2, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: biblioteka@ventspils.lv.

Sludinājums pievienots: 22/07/2020

Atbalsts

  Reģistrēties