• Mans Profils
lv

BIROJA VADĪTĀJS (uz noteiktu laiku).

BIROJA VADĪTĀJS (uz noteiktu laiku).

SIA VNK serviss

41203017566

BIROJA VADĪTĀJS (uz noteiktu laiku)

Konkursa beigu datums: 22-12-2023

No 1380 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Atalgojums no 1380,00 EUR (bruto) atkarībā no darba pieredzes.

Sagaidām:

 • Vēlama iepriekšēja pieredze līdzīgu pienākumu veikšanā un teicamas lietvedības zināšanas;
 • Augstākā izglītība;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • Spēja patstāvīgi un atbildīgi organizēt savu darbu, ievērojot termiņus, prasme noteikt prioritātes;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte darba pienākumu veikšanā;
 • Komunikabilitāte, organizatoriskās spējas, gatavība izrādīt iniciatīvu;
 • Spēja strādāt komandā un sniegt atbalstu kolēģiem;
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Word, Excel, Power Point), pieredze darbā ar biroja tehniku;
 • Stresa noturība, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju dinamiskajos darba apstākļos.

Pienākumi:

 • Organizēt un vadīt biroja darbu kopumā;
 • darbs ar dokumentu pārvaldības sistēmu „Lietvaris”;
 • dokumentu pārvaldības sistēmadokumentu pārvaldības sistēma;
 • izstrādāt vai uzlabot lietvedības instrukciju;
 • veikt personāla speciālista pienākumu pildīšanu;
 • veikt saņemtās korespondences un dokumentu reģistrēšanu un nodošanu birojā;
 • nodrošināt izsūtāmās korespondences un dokumentu sagatavošanu, reģistrēšanu un nosūtīšanu adresātam;
 • nodrošināt dokumentu un informācijas piegādāšanu adresātam, izmantojot biroja tehniku, sakaru līdzekļus un dažādu uzņēmumu informācijas izplatīšanas pakalpojumus;
 • veikt iekšējās aprites dokumentu uzskaiti un reģistrēšanu;
 • veikt dokumentu sagatavošanu un noformēšanu atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
 • organizēt fizisko un juridisko personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedību un nodot informāciju atbildīgajam darbiniekam. Sagatavot atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savas kompetences ietvaros;
 • sekot dokumentāciju izpildei;
 • katra kalendārā gada sākumā sastādīt lietu nomenklatūru;
 • veikt uzņēmuma arhīva komplektēšanu, uzskaiti un saglabāšanu;
 • atbildēt uz telefona zvanie*m un e-pastu, pierakstīt dažādus ziņojumus un informēt par tiem atbildīgos darbiniekus;
 • sagatavot un pārzināt dokumentāciju un veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu, protokolēt uzņēmuma tehniskās sanāksmes sēdes, kā arī citas darba sanāksmes, vākt, gatavot, analizēt un iesniegt statistikas un citus aktuālus datus, sagatavot un sniegt vajadzīgo informāciju pa tālruni un e-pastu;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju no uzņēmuma datu bāzes vai reģistra;
 • ievērot ar pienākumu izpildi saistītos Latvijas Republikā – spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, tajā skaitā, darba likumdošanas, darba aizsardzības, drošības tehniskas un sabiedrības iekšējos kārtības noteikumus;
 • Atskaišu, ziņojumu u.c. dokumentu sagatavošana, noformēšana pēc uzņēmuma vadītāja pieprasījuma;
 • Informācijas sagatavošana pēc uzņēmuma vadītāja pieprasījuma;
 • Nolikumu, rīkojumu u.c. dokumentu izstrādāšana, nodošana darbinieku izpildes kontrolei.
 • Atturēties no darbībām, kas var kaitēt darba devēja interesēm;
 • Atbild par informācijas konfidencialitātes ievērošanu.

Piedāvājam:

 • Stabilu darbu uzņēmumā;
 • apmācību iespējas;
 • draudzīgu kolektīvu un ģimenei draudzīgu uzņēmumu;
 • veselības apdrošināšanas polisi

Gaidām Jūsu CV līdz 2023. gada 22. decembrim uz e-pastu: info@vnkserviss.lv ar norādi "Konkursam uz biroja vadītāja amatu"

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV atlases būs iekļuvuši 2.kārtā - pretendentu vērtēšana intervijas laikā.

 

Sludinājums pievienots: 07/12/2023

Atbalsts

  Reģistrēties