• Mans Profils
lv

IEPIRKUMU SPECIĀLISTS/-E.

IEPIRKUMU SPECIĀLISTS/-E.

Ventspils nekustamie īpašumi

41203001885

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” ir lielākais nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmums Ventspils pilsētā.

IEPIRKUMU SPECIĀLISTS/-E

Konkursa beigu datums: 26-10-2020

885 - 1240 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
 
Prasības:
 • augstākā izglÄ«tÄ«ba vadÄ«bzinÄ«bās/ekonomikā vai tiesÄ«bu zinātnē;
 • pieredze darbā ar publiskajiem iepirkumiem;
 • atbilstÄ«ba Publisko iepirkumu likuma 24. panta 1.daļas noteikumiem;
 • izpratne par iepirkuma procesiem un iepirkuma procedÅ«rām, kā arÄ« par iepirkumus regulējoÅ¡o tiesÄ«bu aktu piemēroÅ¡anu;
 • vēlama pieredze darbā ar Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS) un Iepirkumu uzraudzÄ«bas biroja Publikāciju vadÄ«bas sistēmu;
 • vēlama pieredze bÅ«vniecÄ«bas publisko iepirkumu procedÅ«rās;
 • noturÄ«ba pret stresu, prasme organizēt darbu efektÄ«vi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā;
 • analÄ«tiskā domāšana un precizitāte dokumentu sagatavoÅ¡anā;
 • zināšanas lietvedÄ«bā un iemaņas darbā ar datoru pieredzējuÅ¡a lietotāja lÄ«menÄ«;
 • teicamas latvieÅ¡u valodas zināšanas.
 
Galvenie pienākumi:
 • iepirkuma procedÅ«ru dokumentu sagatavoÅ¡ana atbilstoÅ¡i normatÄ«vo aktu prasÄ«bām;
 • paziņojumu publicēšana normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā;
 • dalÄ«ba iepirkumu komisijās un saņemto piedāvājumu vērtēšanas procesā;
 • komunikācijas un informācijas apmaiņas nodroÅ¡ināšana ar atbildÄ«gajām iestādēm;
 • iepirkumu veikÅ¡anai nepiecieÅ¡amās informācijas apkopoÅ¡ana, analizēšana kopā ar citiem uzņēmuma darbiniekiem;
 • uzņēmuma darbinieku konsultēšana ar iepirkumiem saistÄ«tos jautājumos;
 • dokumentācijas sagatavoÅ¡ana un ievietoÅ¡ana EIS sistēmā;
 • uzņēmuma intereÅ¡u pārstāvÄ«ba ar iepirkumiem saistÄ«tajos jautājumos;
 • iepirkumu plāna sastādÄ«Å¡ana un iepirkumu atskaiÅ¡u sagatavoÅ¡ana;
 • dokumentu uzskaite, reÄ£istrācija un citi ar lietvedÄ«bu saistÄ«ti uzdevumi.
 
Piedāvājam:
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu 885 EUR  – 1240 EUR mēnesÄ«;
 • sociālās garantijas un veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu;
 • interesantu, dinamisku un atbildÄ«gu darbu profesionālā kolektÄ«vā;
 • individuālās izaugsmes, attÄ«stÄ«bas un apmācÄ«bu iespējas
 
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 26. oktobrim elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Iepirkumu speciālists/-e” uz e-pastu: vni@ventspils.lv vai arī iesniegt klātienē pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.
 
Uzziņas pa tālruni 63622336
Sludinājums pievienots: 13/10/2020

Atbalsts

  Reģistrēties