• Mans Profils
lv

Darba aizsardzības inženieris uz noteiktu laiku.

Darba aizsardzības inženieris uz noteiktu laiku.

SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

40003246194

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ir daudzprofilu slimnīca un rūpējas, lai nodrošinātu augsti kvalitatīvus stacionāros un ambulatoros medicīniskos pakalpojumus Ziemerļkurzemes reģiona iedzīvotājiem.

Darba aizsardzības inženieris uz noteiktu laiku

Konkursa beigu datums: 27-10-2023

No 1164 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils, Talsi

Prasības

Mēs sagaidām
 • pirmā vai otrā līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;
 • apgūtu 160 stundu profesionālo programmu „Ugunsdrošība un aizsardzība”;
 • teicamas zināšanas darba aizsardzības likumdošanā un tās normu pielietošanā;
 • vismaz 2 gadu darba pieredzi darba aizsardzības jomā;
 • spēju organizēt darba procesus un plānot savu darba laiku un uzdevumus;
 • augstu atbildības sajūtu un spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • analītisko domāšanu, iniciatīvu un precizitāti;
 • spēju iesaistīties komandas darbā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas.
Mēs piedāvājam
 • mēnešalgu 1164 EUR/bruto pilnam darba laikam; iespējams strādāt arī nepilnu (elastīgu) darba laiku;
 • stabilu darbu un sociālās garantijas;
 • profesionālās pilnveides iespējas;
 • vērtīgu pieredzi uz attīstību vērstā komandā.
Tava ikdiena:
 • darba drošības apstākļu kontrole Ventspils slimnīcā un Talsu filiālē;
 • darba vides riska novērtēšana, darba vietas pārbaude un tajā esošo darba vides riska faktoru noteikšana, atbilstoši MK noteikumiem;
 • izstrādāt nepieciešamās darba aizsardzības instrukcijas; darba aizsardzības pasākumu un darba vides iekšējās uzraudzības plānu;
 • sakārtot un uzturēt kārtībā darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzībās dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • veikt darbinieku ievadinstruktāžu, ugunsdrošības instruktāžu, elektrodrošības instruktāžu; darba drošības instruktāžu u.c. pienākumus;
 • vides aizsardzība un civilā aizsardzībā
Sludinājums pievienots: 28/09/2023

Atbalsts

  Reģistrēties