• Mans Profils
lv

Direktora vietnieka izglītības jomā Ventspils 2. pamatskolā.

Direktora vietnieka izglītības jomā Ventspils 2. pamatskolā.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Direktora vietnieka izglītības jomā Ventspils 2. pamatskolā

Konkursa beigu datums: 26-05-2023

No 583 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils 2. pamatskola, (reģ. Nr. 3212900031) izsludina konkursu uz Ventspils 2. pamatskolas (reģ. Nr. 3212900031, juridiskā adrese Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3601) direktora vietnieka izglītības jomā amata vietu (profesijas 134509, nepilns darba laiks, 0,5 pedagoga darba slodze)

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt speciālo izglītības programmu īstenošanu un izpildi, analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • Veikt izglītojamo, kuri īsteno speciālās izglītības programmas, attīstības dinamikas izpēti un nodrošināt vecāku informēšanu par izglītojamo  sasniegumiem un problēmām;
 • Koordinēt izglītības iestādes atbalsta komandas darbu  izglītojamā mācīšanās, psiholoģisko un  veselības problēmu risināšanā;
 • Plānot iestādes attīstības stratēģiju pedagoģiskajā darbā;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā.

Prasības pretendentiem:

 • Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • Atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktā;
 • Vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Zināšanas izglītības satura un metodiskajos jautājumos;
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu;
 • Spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • Spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • Labas komunikācijas prasmes un spēja veidot lietišķu sadarbību ar pedagogiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem;
 • Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un biroja tehniku.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, uz attīstību vērstu, darbu mūsdienīgā izglītības iestādē;
 • Iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc  pārbaudes laika);
 • Sociālās garantijas.
 • Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums;
 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.
 • Citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus  līdz 2023. gada 26. maija plkst. 17.00 iesniegt:

 • Nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils 2.pamatskola, Bērzu iela 54,  Ventspils, LV-3601;
 • Iesniedzot personīgi Ventspils 2. pamatskolā, Bērzu iela 54, Ventspilī, LV-3601,  darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00
 • Nosūtot uz e-pastu2.pamatskola@ventspils.lv parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums publicēts Ventspils Izglītības pārvaldes mājas lapā: vip.ventspils.lv sadaļā “Vakances”.

Sludinājums pievienots: 03/05/2023

Atbalsts

  Reģistrēties