• Mans Profils
lv

Direktora vietnieks/-ce.

Direktora vietnieks/-ce.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka"

90001156891

Ventspils bibliotēku veido 6 struktūrvienības:

 1. Galvenā bibliotēka, Akmeņu ielā 2 ar Ārējās apkalpošanas punktu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (Medicīnas bibliotēka), Inženieru ielā 60,
 1. Bērnu bibliotēka, Akmeņu ielā 2,
 2. Pārventas bibliotēka, Tārgales ielā 4,
 3. Ventspils Augstskolas bibliotēka, Inženieru ielā 101,
 4. Gāliņciema bibliotēka, Kuldīgas ielā 110,
 5. Mūzikas bibliotēka, Lielais laukums 1.

 

Ventspils bibliotēkas galvenie uzdevumi un funkcijas

 • veikt iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, to elektronisko apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtÄ«bu uzskaiti un saglabāšanu;
 • veidot un uzturēt Ventspils reÄ£iona elektronisko kopkatalogu un datubāzes, organizēt un koordinēt novadu bibliotēku krājumu atspoguļoÅ¡anu kopkatalogā;
 • veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;
 • sniegt kvalitatÄ«vus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un ar struktÅ«rvienÄ«bu palÄ«dzÄ«bu nodroÅ¡ināt to pieejamÄ«bu reÄ£iona teritorijā;
 • attÄ«stÄ«t bibliotēku par izglÄ«tÄ«bas, informācijas, kultÅ«ras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • nodroÅ¡ināt operatÄ«vus un kvalitatÄ«vus, vietējās sabiedrÄ«bas vajadzÄ«bām atbilstoÅ¡us, informācijas pakalpojumus. Sniegt atbalstu vietējās sabiedrÄ«bas attÄ«stÄ«bā un veicināt mūžizglÄ«tÄ«bu;
 • veidot un attÄ«stÄ«t iedzÄ«votāju spējas orientēties visa veida informācijas piedāvājumā, veicināt jaunu informācijas tehnoloÄ£iju izmantoÅ¡anas iemaņu apguvi.

Direktora vietnieks/-ce

Konkursa beigu datums: 05-07-2023

No 1812 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils, Akmeņu iela 2

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” (reģistrācijas Nr. 90001156891, adrese: Akmeņu iela 2, Ventspils)  aicina pieteikties uz Direktora vietnieka amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku, ar pārbaudes laiku uz trīs mēnešiem)              

Prasības:

 • Augstākā izglÄ«tÄ«ba bibliotēku nozarē vai augstākā izglÄ«tÄ«ba citā nozarē un profesionālās pilnveides izglÄ«tÄ«bas programma "Bibliotēku zinÄ«bu pamati";
 • Valsts valodas prasme augstākajā lÄ«menÄ«, atbilstoÅ¡i Valsts valodas likuma prasÄ«bām un vēlama vismaz vienas sveÅ¡valodas prasme;
 • Labas organizatora dotÄ«bas – prasme plānot, organizēt un Ä«stenot bibliotēkas publiskos pasākumus, mūžizglÄ«tÄ«bas pasākumus, digitālo atbalstu, atbilstoÅ¡i vietējās sabiedrÄ«bas vajadzÄ«bām un nodroÅ¡ināt darbÄ«bas publicitāti;
 • Labas komunikācijas, sadarbÄ«bas un prezentācijas prasmes;
 • Augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta, precizitāte, prasme mērÄ·tiecÄ«gi organizēt savu darbu;
 • Spēja strādāt patstāvÄ«gi un komandā,
 • Spēja uzņemties iniciatÄ«vu, ātri reaģēt uz izmaiņām un pielāgoties situācijai;
 • Zināšanas un pieredze projektu vadÄ«bā, izstrādē un izpildē;
 • Ä»oti labas prasmes darbā ar informācijas tehnoloÄ£ijām.

Galvenie pienākumi:

 • Deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi un ikdienas darbus Ventspils bibliotēkas struktÅ«rvienÄ«bās.
 • Plānot un prognozēt bibliotēkas efektÄ«vu darbÄ«bu, atbilstoÅ¡i noteiktajiem mērÄ·iem un bibliotēku normatÄ«vajiem dokumentiem.
 • Plānot bibliotēkas kultÅ«ras un izglÄ«tojoÅ¡os pasākumus, nodroÅ¡ināt to izpildi.
 • Apkopot Ventspils bibliotēkas struktÅ«rvienÄ«bu darba plānus un atskaites.
 • NodroÅ¡ināt darba tiesisko attiecÄ«bu normu ievēroÅ¡anu bibliotēkā.

Mēs piedāvājam:

 • Iespēju strādāt draudzÄ«gā un profesionālā komandā;
 • Sociālās garantijas un veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu (pēc pārbaudes laika beigām);
 • Profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • DroÅ¡u un sakārtotu darba vidi;
 • Interesantu, dinamisku un atbildÄ«gu darbu;
 • Stabilu atalgojumu – 1812 EUR mēnesÄ«, pirms nodokļu nomaksas;

CV un motivācijas vēstuli līdz 2023. gada 5. jūlijam (ieskaitot) iesniegt Ventspils bibliotēkā, 3.stāvā, Akmeņu ielā 2, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: biblioteka@ventspils.lv.

 Uzziņas pa tālruni 636 23598.

Sludinājums pievienots: 20/06/2023

Atbalsts





  Reģistrēties