• Mans Profils
lv

Direktora vietnieks/-ce izglītības jomā.

Direktora vietnieks/-ce izglītības jomā.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Direktora vietnieks/-ce izglītības jomā

Konkursa beigu datums: 24-07-2023

No 1116 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, izsludina konkursu uz Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas (reģ. Nr. 3219903101, juridiskā adrese Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV-3601) direktora vietnieka izglītības jomā amata vietu (profesijas 134509, pilnas slodzes darba laiks)

Galvenie pienākumi:

 • Plānot un vadīt Reģionāli metodiskā centra darbību, sadarbojoties ar Ventspils pilsētas un Kurzemes reģiona izglītības iestādēm;
 • Plānot, organizēt un nodrošināt kvalitatīvu metodisko atbalstu pedagogiem, vadot metodisko jomu darbu;
 • Plānot, organizēt, vadīt un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Iesaistīt pedagogus  metodisko, inovatīvo darbību projektos, koordinēt skolēnu un pedagogu dalību valsts un starptautiskos izglītības projektos atbilstoši MK noteikumiem par valsts ģimnāzijas statusu;
 • Koordinēt skolēnu talantu programmas īstenošanu;
 • Plānot un organizēt Edurio aptaujas izglītības iestādē un izvērtēt rezultātus;
 • Pārraudzīt skolas mājas lapu;
 • Piedalīties izglītības iestādes attīstības stratēģijas pedagoģiskajā darbā plānošanā un ieviešanā;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā.

Prasības pretendentiem:

 • Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • Atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktā;
 • Vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Zināšanas izglītības satura un metodiskajos jautājumos;
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu;
 • Spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • Spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • Labas komunikācijas prasmes un spēja veidot lietišķu sadarbību ar pedagogiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem;
 • Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un biroja tehniku.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, uz attīstību vērstu darbu mūsdienīgā izglītības iestādē;
 • Iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc  pārbaudes laika);
 • Sociālās garantijas.
 • Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums (Konkursa nolikuma 1. pielikums);
 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas;
 • Citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus  līdz 2023. gada 24. jūlijam plkst. 17:00 iesniegt:

 • Nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, Kuldīgas iela 1,  Ventspils, LV-3601;
 • Iesniedzot personīgi Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, Kuldīgas ielā 1, Ventspilī darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00
 • Nosūtot uz e-pastu gimnazija@ventspils.lv parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas pa tālruni 63624487

Konkursa nolikums publicēts Ventspils Izglītības pārvaldes mājas lapā:  vip.ventspils.lv  sadaļā “Vakances” https://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/.

Sludinājums pievienots: 03/07/2023

Atbalsts

  Reģistrēties