• Mans Profils
lv

EKONOMISTS/-E.

EKONOMISTS/-E.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

EKONOMISTS/-E

Konkursa beigu datums: 24-01-2023

No 1320 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto EKONOMISTA (profesijas kods 2631 02) amatu (pilna slodze):

 Galvenie pienākumi:

 • veikt iestādes un tās padotÄ«bā esoÅ¡o izglÄ«tÄ«bas iestāžu Ä«stenoto projektu izdevumu un ieņēmumu (budžeta) un naudas plÅ«smas plānoÅ¡anu, veikt grozÄ«jumus projektu budžetu tāmēs, to sagatavoÅ¡anu izskatÄ«Å¡anai Ventspils valstspilsētas paÅ¡valdÄ«bā;
 • sagatavot atskaites, maksājumus un darÄ«jumus apliecinoÅ¡os dokumentus projektu ietvaros, kā arÄ« sagatavot un iesniegt sadarbÄ«bas iestādē un/vai atbildÄ«gajā iestādē projektu ziņojumus par pārskata periodu, statistiskās atskaites, projekta noslēguma ziņojumus, struktÅ«rfondu pieprasÄ«jumus u.c. nepiecieÅ¡amos dokumentus;
 • veikt ikmēneÅ¡a komunālo pakalpojumu rēķinu apstrādi, analÄ«zi un maksājumu kontroli, datu ievadi, sagatavot atskaiti pusgada un gada pārskatam par komunālo pakalpojumu patēriņu;
 • kontrolēt pamatlÄ«dzekļu, inventāra un mÄ«kstā inventāra iegādi atbilstoÅ¡i apstiprinātajam IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes budžeta plānam, veikt plāna grozÄ«jumus, sagatavot pusgada un gada pārskatam atskaiti par pamatlÄ«dzekļu un inventāra iegādi;
 • veikt saņemto mērÄ·dotāciju brÄ«vpusdienām uzskaiti un sagatavot pārskatu par brÄ«vpusdienu izlietojumu, apstrādāt skolu un uzņēmum atskaites, rēķinus un veikt grozÄ«jumus projektu budžetos, ja tas nepiecieÅ¡ams;
 • sagatavot pārskatus par ēku uzturēšanas izdevumiem;
 • gada budžeta datu ievade un apstrāde programmā “Microstrategy”.

 

Kompetences prasības:

 • augstākā izglÄ«tÄ«ba (bakalaura grāds vai otrā lÄ«meņa profesionālā augstākā izglÄ«tÄ«ba) ekonomikas, finanÅ¡u, grāmatvedÄ«bas un tai pielÄ«dzināmās jomās;
 • vēlama iepriekšēja darba pieredze vadÄ«bas grāmatvedÄ«bas jomā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • zināšanas jomu reglamentējoÅ¡o normatÄ«vo aktu normu piemēroÅ¡anā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloÄ£ijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuÅ¡a lietotāja lÄ«menÄ«;
 • vēlama pieredze darbā ar programmu “Microstrategy”
 • labas sadarbÄ«bas un organizatoriskās prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rÄ«cÄ«bas sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus, strādāt patstāvÄ«gi, noteikt prioritātes;
 • sistēmiska un loÄ£iskā domāšana, spēja ātri reaģēt;
 • precizitāte un augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta.

 

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attÄ«stÄ«bas un apmācÄ«bu iespējas;
 • konkurētspējÄ«gu atlÄ«dzÄ«ba – 1320 EUR bruto mēneÅ¡alga, sociālās garantijas;
 • veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzÄ«ves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglÄ«tÄ«bu un kvalifikāciju apliecinoÅ¡u dokumentu kopijas.

 

Dokumentus līdz 2023.gada 24.janvārim iesniegt elektroniski: vip@ventspils.lv  vai nosūtīt pa pastu Ventspils Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Sludinājums pievienots: 10/01/2023

Atbalsts

  Reģistrēties