• Mans Profils
lv

EKONOMISTS/-E.

EKONOMISTS/-E.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

EKONOMISTS/-E

Konkursa beigu datums: 15-09-2022

No 1200 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto EKONOMISTA (profesijas kods 2631 02) amatu (pilna slodze):

 Galvenie pienākumi:

 • veikt iestādes un tās padotībā esošo izglītības iestāžu īstenoto projektu izdevumu un ieņēmumu (budžeta) un naudas plūsmas plānošanu, veikt grozījumus projektu budžetu tāmēs, to sagatavošanu izskatīšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldībā;
 • sagatavot atskaites, maksājumus un darījumus apliecinošos dokumentus projektu ietvaros, kā arī sagatavot un iesniegt sadarbības iestādē un/vai atbildīgajā iestādē projektu ziņojumus par pārskata periodu, statistiskās atskaites, projekta noslēguma ziņojumus, struktūrfondu pieprasījumus u.c. nepieciešamos dokumentus;
 • veikt ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinu apstrādi, analīzi un maksājumu kontroli, datu ievadi, sagatavot atskaiti pusgada un gada pārskatam par komunālo pakalpojumu patēriņu;
 • kontrolēt pamatlīdzekļu, inventāra un mīkstā inventāra iegādi atbilstoši apstiprinātajam Izglītības pārvaldes budžeta plānam, veikt plāna grozījumus, sagatavot pusgada un gada pārskatam atskaiti par pamatlīdzekļu un inventāra iegādi;
 • veikt saņemto mērķdotāciju brīvpusdienām uzskaiti un sagatavot pārskatu par brīvpusdienu izlietojumu, apstrādāt skolu un uzņēmum atskaites, rēķinus un veikt grozījumus projektu budžetos, ja tas nepieciešams;
 • sagatavot pārskatus par ēku uzturēšanas izdevumiem;
 • gada budžeta datu ievade un apstrāde programmā “Microstrategy”.

Kompetences prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas, finanšu, grāmatvedības un tai pielīdzināmās jomās;
 • vēlama iepriekšēja darba pieredze vadības grāmatvedības jomā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • vēlama pieredze darbā ar programmu “Microstrategy”;
 • labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus, strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • sistēmiska un loģiskā domāšana, spēja ātri reaģēt;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • konkurētspējīgu atlīdzību – 1200 EUR bruto mēnešalga (pārbaudes laikā), un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus līdz 2022.gada 15.septembrim iesniegt elektroniski: vip@ventspils.lv  vai nosūtīt pa pastu Ventspils Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Sludinājums pievienots: 06/09/2022

Atbalsts

  Reģistrēties