• Mans Profils
lv

Eksperts publisko investīciju piesaistes (projektu) jautājumos.

Eksperts publisko investīciju piesaistes (projektu) jautājumos.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Eksperts publisko investīciju piesaistes (projektu) jautājumos

Konkursa beigu datums: 28-06-2020

1917 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) aicina pieteikties uz Ventspils Augstskolas eksperta publisko investīciju piesaistes (projektu) jautājumos amatu (darba līgums uz noteiktu laiku līdz 2023.gada 30.novembrim projekta Nr.1.1.1.5/18/A/019 “VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība” ietvarā).

Amatam noteiktās individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība);
 • priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu ekonomikas vai tai pielīdzināmajās jomās;
 • nozīmīga darba pieredze Eiropas Struktūrfondu un citu publisko finanšu instrumentu projektu pieteikumu sagatavošanā, koordinēšanā un/vai īstenošanā;
 • darba pieredze projektu pieteikumu sagatavošanā, koordinēšanā un/vai īstenošanā augstākās izglītības iestādēs un/vai zinātniskajās institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze “Apvārsnis 2020” programmas virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu gatavošanā organizācijas vajadzībām konkrētā uzsaukumā, t.sk., sniedzot konsultācijas un atbalstu projektu pieteikumu rakstītājiem, vērtējot projekta piesaistes nozīmīgumu un idejas, u.tml.;
 • padziļinātas zināšanas par politikas plānošanas dokumentu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 • teicamas angļu valodas un labas krievu valodas prasmes rakstos un mutvārdos;
 • pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office), kā arī prasmes darbā ar biroja tehniku;
 • izpratne par publiskā iepirkuma procesu un normatīvo aktu bāzi, un prasmes to izmantot projektā veikto iepirkumu procedūru īstenošanai;
 • izpratne par grāmatvedības, personālvadības un finanšu vadības pamatprincipiem;
 • teicamas iniciatora, sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja noteikt prioritātes un plānot savu ikdienas darbu.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, nepārsniedzot 1917,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae) un motivācijas vēstuli (ne vairāk kā A4 formāta viena lapaspuse), ietverot redzējumu par projektu pieteikumu izstrādāšanu, koordinēšanu un/vai vadību, tai skaitā “Apvārsnis 2020” programmas ietvarā, līdz 2020.gada 28.jūnijam ieskaitot iesniegt personīgi Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinets 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Sludinājums pievienots: 15/06/2020

Atbalsts

  Reģistrēties