• Mans Profils
lv

ELEKTRONIKAS INŽENIERIS.

ELEKTRONIKAS INŽENIERIS.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

ELEKTRONIKAS INŽENIERIS

Konkursa beigu datums: 30-09-2021

No 1202 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” elektronikas inženiera amatu (darba līgums uz noteiktu laiku):

Galvenie amata pienākumi:

 • radio astronomijas un satelÄ«tkomunikāciju sistēmu signālu traktu aparatÅ«ras darbÄ«bas nodroÅ¡ināšana un pielāgoÅ¡ana lietotāju/klientu prasÄ«bām, kalibrēšana, remonts un pilnveidoÅ¡ana;
 • jaunu aparatÅ«ras moduļu un sistēmu izstrāde, integrēšana esoÅ¡ajās sistēmās, testēšana, atkļūdoÅ¡ana un uzturēšana;
 • tehniskais atbalsts aparatÅ«ras lietotājiem, tehniskās dokumentācijas gatavoÅ¡ana.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Amatam noteiktās individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • augstākā izglÄ«tÄ«ba inženierzinātnēs: bakalaura grāds vai otrā lÄ«meņa profesionālā augstākā izglÄ«tÄ«ba;
 • priekÅ¡rocÄ«ba pretendentiem ar maÄ£istra grādu;
 • vēlama profesionālā pieredze lÄ«dzÄ«gā amatā;
 • valsts valodas prasmes atbilstoÅ¡i Valsts valodas likuma prasÄ«bām;
 • labas angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • pieredze analogo un ciparu elektronikas ķēžu izstrādē: tai skaitā tehnisko prasÄ«bu definēšanā, komponentu izvēlē, blokshēmu un principiālo shēmu, spiesto plaÅ¡u izstrādē un montāžā;
 • pieredze darbā ar analogo un ciparu ķēžu datorizētās modelēšanas un izstrādes rÄ«kiem;
 • zināšanas signālapstrādē: signālu analogā-ciparu un ciparu-analogā pārveidoÅ¡ana, signālu apstrāde laika un frekvenču domēnos;
 • zināšanas iegulto sistēmu izstrādē: mikrokontrolieru programmēšana, komunikācijas/vadÄ«bas saskarņu implementēšana, automatizācija, utml.;
 • prasme darbā ar standarta elektronikas izstrādes un testēšanas laboratorijas mērinstrumentiem (osciloskopi, signālu Ä£eneratori, utml.).

Vēlamās individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • pieredze un zināšanas augstfrekvenču sistēmu, augstfrekvenču ķēžu un spiesto plaÅ¡u izstrādē;
 • pieredze darbā ar augstfrekvenču ķēžu modelēšanas un izstrādes rÄ«kiem (CST, HFSS, Microwave Office), metodēm un laboratorijas mērinstrumentiem (spektra analizatori, ķēžu analizatori);
 • vispārējas nozÄ«mes skriptēšanas un matemātiskās apstrādes valodu zināšanas (Python, MATLAB);
 • pieredze darbā ar mehānisko komponentu datorizētās modelēšanas rÄ«kiem (SolidWorks, AutoCAD utml.).

Iesniedzamie dokumenti:

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae) līdz 2021. gada 30. septembrim ieskaitot iesniegt elektroniski, sūtot uz e - pastu: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, nepārsniedzot 1202,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola.

 

Sludinājums pievienots: 20/09/2021

Atbalsts

  Reģistrēties