• Mans Profils
lv

ELEKTROTEHNIĶIS.

ELEKTROTEHNIĶIS.

Pašvaldības SIA “VENTSPILS SILTUMS”

Pašvaldības SIA “Ventspils Siltums” nodrošina centralizēto siltumapgādi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Uzņēmuma darbība vērsta uz ekonomiski pamatota siltumenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanu - siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību.

ELEKTROTEHNIĶIS

Konkursa beigu datums: 09-02-2024

No 1296 €

alga mēnesī (bruto)

Talsu iela 84, Ventspils

Prasības

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglÄ«tÄ«ba elektrotehniskajā specialitātē;
 • iepriekšējā darba pieredze enerģētikas jomā;
 • sertifikāts ( elektrodroÅ¡Ä«bas C grupa);
 • precizitāte, augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta, vēlme pilnveidot profesionālo lÄ«meni un darba iemaņas;
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuÅ¡a lietotāja lÄ«menÄ« - MS office (Word, Excel);
 • B kategorijas autovadÄ«tāja apliecÄ«ba;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoÅ¡i B lÄ«meņa 2. pakāpei

Galvenie pienākumi:

 • apkalpot un uzraudzÄ«t katlu mājas ražoÅ¡anas iekārtu, elektroiekārtu, elektrosistēmas un kontrolmērÄ«Å¡anas sistēmas darbÄ«bu;
 • veikt regulāras elektroiekārtu un elektrosistēmas profilaktiskās apkopes visos uzņēmuma objektos;
 • piedalÄ«ties elektroiekārtu remontdarbos;
 • nodroÅ¡ināt energokontroles priekÅ¡rakstu izpildi;
 • veikt citus darba uzdevumus saskaņā ar norādÄ«jumiem.

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • mēneÅ¡a darba samaksu sākot no 1296,00 EUR (bruto);
 • sociālās garantijas un veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu;
 • iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • apmācÄ«bu iespējas.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu un sertifikātu kopijas līdz 2024. gada 9. februārim lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Elektrotehniķis” uz e-pastu: vent.siltums@ventspils.lv vai iesniegt personīgi pašvaldības SIA “Ventspils siltums” birojā 2. stāvā, Talsu ielā 84, Ventspilī.

Novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām.

Uzziņas pa tālruni 636 02200

Sludinājums pievienots: 25/01/2024

Atbalsts

  Reģistrēties