• Mans Profils
lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs(-a) / galvenais(-ā) grāmatvedis(-e).

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs(-a) / galvenais(-ā) grāmatvedis(-e).

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs(-a) / galvenais(-ā) grāmatvedis(-e)

Konkursa beigu datums: 26-03-2021

1450 - 1550 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) atkārtoti izsludina konkursu uz FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJA / GALVENĀ GRĀMATVEŽA  amatu:

 Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas, finanšu, grāmatvedības vai tai pielīdzināmās jomās;
 • darba pieredze grāmatvedībā ne mazāk kā 3 gadi, par priekšrocību tiks uzskatīts darbs pašvaldības iestādē vai pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • pilna grāmatvedības uzskaites cikla pārzināšana;
 • zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

 • Finanšu un grāmatvedības nodaļas darba plānošana un vadīšana, uzdevumu noteikšana un to izpildes kontrole;
 • mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošana un iesniegšana uzraugošajām institūcijām;
 • līdzdalība budžeta projekta sagatavošanas un kārtējā saimnieciskā gada budžeta izpildes nodrošināšanā;
 • Izglītības pārvaldes centralizētās grāmatvedības nodrošināšana;
 • dažādu pārskatu un atskaišu pēc pieprasījuma sagatavošanas nodrošināšana, pārbaude un analīze, kā arī informācijas sniegšana vadībai par analīzes rezultātiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga 1450 – 1550 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2021.gada 26.marta plkst.16.00 iesniegt elektroniski: vip@ventspils.lv  vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 26.03.2021.) Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Sludinājums pievienots: 11/03/2021

Atbalsts

  Reģistrēties