• Mans Profils
lv

GALVENĀ GRĀMATVEŽA VIETNIEKS/-CE.

GALVENĀ GRĀMATVEŽA VIETNIEKS/-CE.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

GALVENĀ GRĀMATVEŽA VIETNIEKS/-CE

Konkursa beigu datums: 06-09-2021

No 1360 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz GALVENĀ GRĀMATVEŽA VIETNIEKA  amatu:

 Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas, finanšu, grāmatvedības vai tai pielīdzināmās jomās;
 • darba pieredze grāmatvedībā ne mazāk kā 3 gadi, par priekšrocību tiks uzskatīts darbs pašvaldības iestādē vai pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • pilna grāmatvedības uzskaites cikla pārzināšana;
 • zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus.

Galvenie pienākumi:

 • plānot un vadīt centralizētās grāmatvedības procesu, noteikt pakļautībā esošo darbinieku darba uzdevumus un izpildes termiņus, uzraudzīt darba kvalitāti;
 • sagatavot un iesniegt finanšu mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada pārskatus;
 • sagatavot un iesniegt Centrālās statistikas pārvaldes datu apstrādes sistēmā valsts statistikas gada pārskatus;
 • kontrolēt budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši plānotajam;
 • kontrolēt ikmēneša darba samaksas aprēķināšanas un izmaksas procesu;
 • kontrolēt ilgtermiņa ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu, bankas un kases operāciju, zembilances kustības atbilstošu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē;
 • pārraudzīt inventarizācijas procesu;
 • dažādu pārskatu un atskaišu pēc pieprasījuma sagatavošanas nodrošināšana, pārbaude un analīze, kā arī informācijas sniegšana vadībai par analīzes rezultātiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Darba alga no 1360 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2021.gada 6.septembrim iesniegt elektroniski: vip@ventspils.lv  vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 06.09.2021.) Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Sludinājums pievienots: 23/08/2021

Atbalsts

  Reģistrēties