• Mans Profils
lv

GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E.

GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E

Konkursa beigu datums: 05-07-2021

No 1600 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz GALVENĀ GRĀMATVEŽA  amatu:

 Prasības pretendentiem:

  • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas, finanšu, grāmatvedības vai tai pielīdzināmās jomās;
  • darba pieredze grāmatvedībā ne mazāk kā 3 gadi, par priekšrocību tiks uzskatīts darbs pašvaldības iestādē vai pašvaldības kapitālsabiedrībā;
  • teicamas valsts valodas zināšanas;
  • pilna grāmatvedības uzskaites cikla pārzināšana;
  • zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
  • vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon;
  • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
  • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
  • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
  • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
  • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

  • Finanšu un grāmatvedības nodaļas darba plānošana un vadīšana, uzdevumu noteikšana un to izpildes kontrole;
  • mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošana un iesniegšana uzraugošajām institūcijām;
  • līdzdalība budžeta projekta sagatavošanas un kārtējā saimnieciskā gada budžeta izpildes nodrošināšanā;
  • Izglītības pārvaldes centralizētās grāmatvedības nodrošināšana;
  • dažādu pārskatu un atskaišu pēc pieprasījuma sagatavošanas nodrošināšana, pārbaude un analīze, kā arī informācijas sniegšana vadībai par analīzes rezultātiem.

Iesniedzamie dokumenti:

  • dzīves un darba apraksts (CV);
  • pieteikuma vēstule;
  • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga no 1600 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2021.gada 5.jūlijam iesniegt elektroniski: vip@ventspils.lv  vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 05.07.2021.) Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Sludinājums pievienots: 14/06/2021

Atbalsts

    Reģistrēties