• Mans Profils
lv

ASOCIĒTAIS PROFESORS.

ASOCIĒTAIS PROFESORS.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

ASOCIĒTAIS PROFESORS

Konkursa beigu datums: 27-05-2021

No 1404 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes asociētā profesora amata vietu Valodniecības nozarē, salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē (specializācija latviešu – angļu valoda), (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku (seši gadi)):

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • rektoram adresēts iesniegums par piedalÄ«Å¡anos konkursā;
  • normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstoÅ¡ajam amatam nepiecieÅ¡amos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriÄ£inālus);
  • akadēmiskā amata pretendenta dzÄ«ves un darba gājums pēc “EUROPASS” CurriculumVitae veidlapas parauga, kurā norādÄ«ta arÄ« pētniecÄ«bas, akadēmiskā, administratÄ«vā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo seÅ¡u gadu laikā un citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnÄ«gāk raksturotu savu kvalifikāciju;
  • dokumenta kopums, kurā atspoguļota pretendenta zinātniskā un pedagoÄ£iskā kvalifikācija un ar zinātnisko, pedagoÄ£isko darbu saistÄ«tās organizatoriskās kompetences atbilstÄ«ba asociētā profesora amata prasÄ«bām, saskaņā ar Ministru Kabineta 2021.gada 25.februāra noteikumiem Nr.129 “Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoÅ¡a profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoÄ£iskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtÄ«ba”.

 

Prasības pretendentiem:

  • doktora grāds;
  • zinātnes nozarei atbilstoÅ¡as zinātniskās publikācijas;
  • spēja veikt patstāvÄ«gi zinātniskos pētÄ«jumus un vadÄ«t citu zinātnieku pētniecisko darbu;
  • zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze kopumā nav mazāka par 3 gadiem.

Dokumenti iesniedzami līdz 2021.gada 27.maijam ieskaitot, sūtot elektroniski: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.


Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu, sākot no 1404,00 EUR normāla darba laika ietvaros pirms nodokļu nomaksas, piemērojot individuālo koeficientu, pamatojoties uz zinātniskā personāla amata aprakstā, kā arī citos saistītos dokumentos, kas apraksta darba pienākumus, noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, pētniecisko, popularizēšanas un organizatorisko ieguldījumu, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.

 

Sludinājums pievienots: 28/04/2021

Atbalsts

    Reģistrēties