• Mans Profils
lv

IEKĀRTU APKOPJU KOORDINATORS/-E.

IEKĀRTU APKOPJU KOORDINATORS/-E.

Bucher Municipal SIA

51203021811

SIA "Bucher Municipal" ir starptautisks mašīnbūves uzņēmums, kas veic komunālo automašīnu ražošanu. Ventspilī savu darbību veic jau vairāk kā 15 gadus, uzņēmuma sākotnējais nosaukums - SIA “Bucher Schoerling Baltic”. Ražotnē pilna cikla ražošanas process tiek veikts sešiem komunālo automašīnu modeļiem. SIA "Bucher Municipal" ir pēc apgrozījuma lielākais mašīnbūves nozares uzņēmums Latvijā ar straujāko izaugsmi pēdējo trīs gadu laikā. 2019. gadā uzņēmumā tika saražotas 1000 ielu tīrāmās mašīnas, atklāta jauna ražošanas ēkas piebūve, pabeigta testa laukuma iekārtošana, kā arī izbūvēta speciāla zona, kurā uzstādīta unikāla gatavo mašīnu testēšanas iekārta. Koncerna “Bucher Industries” divīzija “Bucher Municipal” ir Eiropas tirgus līderis, kas ražo komunālos transportlīdzekļus ielu un sniega tīrīšanai. “Bucher Industries” nodarbina 13000 darbiniekus visā pasaulē, Ventspils uzņēmumā strādā 350 darbinieki. Uzņēmuma pirmajos darbības gados tika veikta atsevišķu detaļu un komponenšu montāža, bet vēlākajos gados tika paplašināts ražošanas process, uzņēmuma darbībā tika iekļauti metālapstrādes, metināšanas un virsmas apstrādes procesi. Tika paplašināta ražotnes teritorija, izbūvēts testa laukums, nodrošinātas metināšanas darbavietas ar augstas kvalitātes konduktoriem un metināmajiem aparātiem, instalētas metālapstrādes un virsmas apstrādes iekārtas. 2015. gada novembrī no ražošanas līnijas nonāca pirmā gatavā mašīna, kas paredzēta ielu uzkopšanai, ar vismazāko tilpni no visām Ventspilī ražotajām – 1 m3. Tā bija pirmā automašīna, kas tika pilnībā samontēta Ventspilī. Šobrīd pilna cikla ražošanas process tiek veikts automašīnām no 1 m3 līdz 4 m3 ietilpībai.

IEKĀRTU APKOPJU KOORDINATORS/-E

Konkursa beigu datums: 08-11-2021

No 1500 €

alga mēnesī (bruto)

Ganību iela 105, Ventspils

Prasības

Galvenie uzdevumi:

 • uzturēt esoÅ¡o iekārtu apkopju uzskaites sistēmu, regulāri veikt nodaļu pārziņā esoÅ¡o apkopes žurnālu ierakstu kontroli;
 • preventÄ«vi plānot un organizēt nepiecieÅ¡amās iekārtu apkopes un remontdarbus, nodroÅ¡inot iekārtu nepārtrauktu darbÄ«bu;
 • nodroÅ¡ināt kritisko iekārtu rezerves daļu pieejamÄ«bu;
 • pārzināt rÅ«pniecisko iekārtu procesus mehāniskas un programmatÅ«ras lÄ«menÄ«;
 • aktÄ«vi iesaistÄ«ties problēmu risināšanā, saistÄ«bā ar kritiskajām iekārtām;
 • veikt dubultkontroli pār nodaļu pārziņā esoÅ¡o apkopes procesu kvalitāti (ikdienas, iknedēļas, ikmēneÅ¡a u.c.);
 • uzturēt komunikāciju ar iekārtu pārstāvjiem un apkalpojoÅ¡iem uzņēmumiem, izvērtēt un veidot labākos sadarbÄ«bas modeļus;
 • pēc nepiecieÅ¡amÄ«bas bÅ«t atbildÄ«gajam par bÄ«stamajām iekārtām, kā arÄ« nodroÅ¡ināt, lai savlaicÄ«gi tiktu veiktas visas likumdoÅ¡anā noteiktās iekārtu pārbaudes;
 • vadÄ«t projektus saistÄ«bā ar iekārtu uzstādÄ«Å¡anu, veikt par iekārtām atbildÄ«go personu apmācÄ«bu;
 • pēc nepiecieÅ¡amÄ«bas iesaistÄ«ties vispārēju saimniecisku jautājumu risināšanā.

Prasības:

 • atbilstoÅ¡a tehniskā izglÄ«tÄ«ba;
 • labas datorprasmes (Microsoft Office u.c.);
 • vispārējas zināšanas mehānikā, elektromehānikā (priekÅ¡rocÄ«ba kandidātiem ar pieredzi);
 • spēja orientēties elektrisko komponenÅ¡u shēmās;
 • prasme lasÄ«t tehniskos rasējumus;
 • labas latvieÅ¡u un krievu valodas zināšanas, spēja komunicēt angļu valodā;
 • precizitāte un augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta;
 • spēja darboties komandā;
 • stresa noturÄ«ba un pārrunu spējas;
 • spēja apstrādāt lielu informācijas daudzumu un paralēli darboties vairākos virzienos;
 • priekÅ¡rocÄ«ba kandidātiem ar pieredzi lÄ«dzÄ«gā amatā;
 • iespēja izņēmuma gadÄ«jumos ierasties darba vietā ārpus normālā darba laika, lai atjaunotu kritisko iekārtu darbÄ«bu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu;
 • ikmēneÅ¡a prēmiju saskaņā ar uzņēmuma noteikumiem;
 • lojalitātes prēmiju pēc 3 nostrādātiem gadiem;
 • iespēju papildināt profesionālo pieredzi;
 • mācÄ«bu atvaļinājumu 2 nedēļu apmērā ar darba algas saglabāšanu;
 • nelaimes gadÄ«jumu apdroÅ¡ināšanu no 1. darba dienas;
 • veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu;
 • laulÄ«bu un bērna piedzimÅ¡anas pabalstus;
 • briļļu iegādes izmaksu kompensāciju;
 • ēdnÄ«cu;
 • bezmaksas autostāvvietu un velo novietni;
 • aizraujoÅ¡us uzņēmuma pasākumus.

Jau iepriekš sakām paldies visiem, kuri atsauksies mūsu darba sludinājumam. Atbildēsim tiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie dati tiks izmantoti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Beidzoties šīs vakances atlases konkursam, Jūsu iesūtītā informācija tiks dzēsta.

Tālrunis uzziņām: 63661050, 29438707

Sludinājums pievienots: 27/10/2021

Atbalsts

  Reģistrēties