• Mans Profils
lv

IEPIRKUMU SPECIĀLISTS.

IEPIRKUMU SPECIĀLISTS.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

IEPIRKUMU SPECIĀLISTS

Konkursa beigu datums: 20-04-2023

No 1201 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497, juridiskā adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV – 3601) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” iepirkumu speciālista amatu uz noteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

Izglītības pārvaldes un tās padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām nepieciešamo iepirkumu organizēšana un nodrošināšana.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, ekonomikas, uzņēmējdarbības vadības, tirgzinības vai komercdarbības jomā;
 • vēlama darba pieredze publisko iepirkumu nodrošināšanas procesa jomā ne mazāk kā 2 gadi;
 • zināšanas publiskos iepirkumus reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • izpratne par profesionālās darbības metodēm un paņēmieniem, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju;
 • prasme izstrādāt un noformēt dokumentus atbilstoši noteiktai kārtībai;
 • labas komunikācijas, saskarsmes un plānošanas prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • latviešu valodas zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • vēlamas pamatzināšanas krievu, angļu vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • labas zināšanas darbā ar datoru MS Office vidē.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • atlīdzību (1201 EUR bruto mēnešalga) un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem, tai skaitā iepriekšējā darba devēja vai izglītības iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 20. aprīlim:

 • nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 • iesniedzot personīgi Ventspils valstspilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00;
 • nosūtot uz Izglītības pārvaldes e-pasta adresi: vip@ventspils.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums: https://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/

Sludinājums pievienots: 14/04/2023

Atbalsts

  Reģistrēties