• Mans Profils
lv

Iepirkumu speciālists/-e.

Iepirkumu speciālists/-e.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Iepirkumu speciālists/-e

Konkursa beigu datums: 22-05-2023

No 1201 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497, juridiskā adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV – 3601) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” iepirkumu speciālista amatu uz noteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

Izglītības pārvaldes un tās padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām nepieciešamo iepirkumu organizēšana un nodrošināšana.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, ekonomikas, uzņēmējdarbības vadības, tirgzinības vai komercdarbības jomā;
 • vēlama darba pieredze publisko iepirkumu nodrošināšanas procesa jomā ne mazāk kā 2 gadi;
 • zināšanas publiskos iepirkumus reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • izpratne par profesionālās darbības metodēm un paņēmieniem, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju;
 • prasme izstrādāt un noformēt dokumentus atbilstoši noteiktai kārtībai;
 • labas komunikācijas, saskarsmes un plānošanas prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • latviešu valodas zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • vēlamas pamatzināšanas krievu, angļu vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • labas zināšanas darbā ar datoru MS Office vidē.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • atlīdzību (1201 EUR bruto mēnešalga) un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem, tai skaitā iepriekšējā darba devēja vai izglītības iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 22. maijam:

 • nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 • iesniedzot personīgi Ventspils valstspilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00;
 • nosūtot uz Izglītības pārvaldes e-pasta adresi: vip@ventspils.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums publicēts: https://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/

Sludinājums pievienots: 07/05/2023

Atbalsts

  Reģistrēties