• Mans Profils
lv

Inspektors/-e.

Inspektors/-e.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Pašvaldības policija"

Pašvaldības policijas pamatuzdevumi ir sabiedriskās kārtības uzraudzība, patrulēšana Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā 24 stundas diennaktī, operatīva iedzīvotāju izsaukumu apkalpošana, likumpārkāpumu profilakses darbs ar bērniem, pilsētas saistošo noteikumu uzraudzība un kontrole, kā arī jaunradīto un labiekārtoto infrastruktūras objektu uzraudzība.

Inspektors/-e

Konkursa beigu datums: 31-03-2023

No 1185 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Pašvaldības policija” (reģ.Nr.90000079665) izsludina atklātu konkursu
uz Pašvaldības policijas inspektora (PKK 3355 14)  
amata vietu uz nenoteiktu laiku.

PRASĪBAS:

 • Atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām;
 • Vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt jauno;
 • Teicamas latviešu valodas prasmes (augstākā pakāpe), citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Laba fiziskā sagatavotība, stresa noturība un veicamajam darbam atbilstošs veselības stāvoklis;
 • Transportlīdzekļa vadītāja B kategorijas apliecība;
 • Augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes, korektums, disciplinētība, godīgums un spēja risināt konfliktsituācijas, prasme strādāt komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • Labas prasmes darbā ar datoru;

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana;
 • Pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanas kontrole;
 • Administratīvo pārkāpumu profilakse, atklāšana un novēršana, likumpārkāpumu prevencija;
 • Administratīvo pārkāpumu procesa materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt kārtību publiskajos pasākumos, kā arī cita veida pašvaldības organizētajos vai atbalstītajos pasākumos;

PIEDĀVĀJAM:

 • Darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Summētu darba laika uzskaiti;
 • Sākotnējo apmācību, interesantu, dinamisku, atbildīgu darbu un profesionālus kolēģus;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • Stabilu atalgojumu (amata algas likme pēc pārbaudes laika –1185 EUR  mēnesī pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas atbilstoši valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • Pieteikuma anketa  https://www.ventspils.lv/vakance/pasvaldibas-policijas-inspektors-e-2/ -apliecinājums par atbilstību likuma „Par policiju” 21.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām
 •  Motivācijas vēstule (rokrakstā)
 • dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV)
 • Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, nosūtīt uz e-pastu:  pasvaldibas.policija@ventspils.lv vai Ventspils Pašvaldības policija, Andreja iela 3, Ventspils, LV-3601 ar norādi “Konkursam uz Pašvaldības policijas inspektora amatu” līdz 2023.gada 31.martam. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu rakstiski vai telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Pašvaldības policija, reģistrācijas Nr. 9000079665, kontaktinformācija: Andreja iela 3, Ventspils, LV-3601,  e-pasts: pasvaldibas.policija@ventspils.lv;

Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats:  pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Ventspils valstspilsētas pašvaldības interneta vietnē https://www.ventspils.lv/lat/personasdati/

Sludinājums pievienots: 23/02/2023

Atbalsts

  Reģistrēties