• Mans Profils
lv

Inspektors/-e.

Inspektors/-e.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Pašvaldības policija"

Pašvaldības policijas pamatuzdevumi ir sabiedriskās kārtības uzraudzība, patrulēšana Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā 24 stundas diennaktī, operatīva iedzīvotāju izsaukumu apkalpošana, likumpārkāpumu profilakses darbs ar bērniem, pilsētas saistošo noteikumu uzraudzība un kontrole, kā arī jaunradīto un labiekārtoto infrastruktūras objektu uzraudzība.

Inspektors/-e

Konkursa beigu datums: 31-12-2022

No 1077 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Pašvaldības policija aicina darbā inspektoru!
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Pašvaldības policija” (reģ.Nr.90000079665) aicina darbā
pašvaldības policijas inspektoru uz nenoteiktu laiku.

PRASĪBAS:

 • Vidējā vai augstākā izglÄ«tÄ«ba un vēlme apgÅ«t jauno;
 • Teicamas latvieÅ¡u valodas prasmes (augstākā pakāpe), citu sveÅ¡valodu zināšanas tiks uzskatÄ«tas par priekÅ¡rocÄ«bu;
 • AtbilstÄ«ba likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasÄ«bām;
 • Laba fiziskā sagatavotÄ«ba, stresa noturÄ«ba un veicamajam darbam atbilstoÅ¡s veselÄ«bas stāvoklis;
 • TransportlÄ«dzekļa vadÄ«tāja B kategorijas apliecÄ«ba;
 • Augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta, labas komunikācijas prasmes, korektums, disciplinētÄ«ba, godÄ«gums un spēja risināt konfliktsituācijas, prasme strādāt komandā, kā arÄ« patstāvÄ«gi pieņemt lēmumus;
 • Labas prasmes darbā ar datoru;
 • DerÄ«gs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 • Sabiedriskās kārtÄ«bas nodroÅ¡ināšana;
 • PaÅ¡valdÄ«bas saistoÅ¡o noteikumu un citu normatÄ«vo aktu ievēroÅ¡anas kontrole;
 • AdministratÄ«vo pārkāpumu profilakse, atklāšana un novērÅ¡ana, likumpārkāpumu prevencija;
 • AdministratÄ«vo pārkāpumu procesa materiālu noformēšana atbilstoÅ¡i normatÄ«vo aktu prasÄ«bām;
 • NodroÅ¡ināt kārtÄ«bu publiskajos pasākumos, kā arÄ« cita veida paÅ¡valdÄ«bas organizētajos vai atbalstÄ«tajos pasākumos.

PIEDĀVĀJAM:

 • Darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Summētu darba laika uzskaiti;
 • Sākotnējo apmācÄ«bu, interesantu, dinamisku, atbildÄ«gu darbu un profesionālus kolēģus;
 • VeselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • Stabilu atalgojumu (amata algas likme pēc pārbaudes laika – 1077 EUR  mēnesÄ« pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas atbilstoÅ¡i valsts un paÅ¡valdÄ«bu iestādēs strādājoÅ¡ajiem.

Motivācijas vēstuli (rokrakstā), dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV) nosūtīt uz e-pastu: pasvaldibas.policija@ventspils.lv vai Ventspils Pašvaldības policija, Andreja iela 3, Ventspils, LV-3601 ar norādi AMATA VAKANCEI “INSPEKTORS līdz 2022.gada 31.decembrim.

Ar atbilstošākiem kandidātiem sazināsimies rakstiski vai telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Pašvaldības policija, reģistrācijas Nr. 9000079665, kontaktinformācija: Andreja iela 3, Ventspils, LV-3601,  e-pasts: pasvaldibas.policija@ventspils.lv;

Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats:  pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Ventspils valstspilsētas pašvaldības interneta vietnē https://www.ventspils.lv/lat/personasdati/

Sludinājums pievienots: 06/12/2022

Atbalsts

  Reģistrēties