• Mans Profils
lv

IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTS/-E.

IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTS/-E.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTS/-E

Konkursa beigu datums: 04-10-2021

No 1200 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTA amatu:

 Prasības pretendentiem:

 • līmeņa augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības vadībā;
 • darba pieredze pedagoģijā vai izglītības vadībā ne mazāk kā 3 gadi;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • zināšanas izglītības satura un metodikas jautājumos;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas, saskarsmes un plānošanas prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

 • izglītības satura ieviešana un pārraudzība izglītības iestādēs;
 • sadarboties ar mācību priekšmetu jomu koordinatoriem, plānot un koordinēt mācība satura ieviešanu un īstenošanu izglītības iestādēs;
 • plānot un uzraudzīt izglītības kvalitātes monitoringa procesu;
 • koordinēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītības jautājumus;
 • saskaņot VIIS vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas un pārtarifikācijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • pretendenta sagatavots redzējums par kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanu izglītības iestādēs (līdz 2 A4 formāta lapām datorrakstā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga no 1200 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2021.gada 4.oktobrim iesniegt elektroniski: vip@ventspils.lv vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 04.10.2021.) Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Sludinājums pievienots: 21/09/2021

Atbalsts

  Reģistrēties