• Mans Profils
lv

Izpilddirektors/-e.

Izpilddirektors/-e.

PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"

41203001052

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu pakalpojumu sniegšanu apstādījumu ierīkošanā, ceļu būvē, atkritumu apsaimniekošanā un tūrismā Ventspilī un Kurzemes reģionā.

Izpilddirektors/-e

Konkursa beigu datums: 30-06-2023

No 2000 €

alga mēnesī (bruto)

Pils iela 12, Ventspils, LV-3601

Prasības

Darba apraksts:

 • Koordinēt un kontrolē pakļautÄ«bā esošās struktÅ«rvienÄ«bas;
 • Koordinēt struktÅ«rvienÄ«bu uzdevumu izpildi;
 • NodroÅ¡ināt sadarbÄ«bu ar apakÅ¡uzņēmējiem – lÄ«gumu sagatavoÅ¡ana un to izpildes kontrolēšana;
 • NodroÅ¡ināt uzņēmuma infrastruktÅ«ras uzturēšanu, veicināt energoefektivitātes pasākumus;
 • Koordinēt darba droÅ¡Ä«bas un aizsardzÄ«bas jautājumu noteikumu ievēroÅ¡anu,
 • NodroÅ¡ināt ar bÅ«vniecÄ«bu saistÄ«to jautājumu risināšanu;
 • NodroÅ¡ināt uzņēmuma attÄ«stÄ«bu, piedalÄ«ties  budžeta plānoÅ¡anas un izpildes kontrolē;
 • PiedalÄ«ties uzņēmuma darbÄ«bas plānoÅ¡anā un tās Ä«stenoÅ¡anā;
 • Pārstāvēt uzņēmumu noteikto pārstāvÄ«bas tiesÄ«bu ietvaros;
 • IesaistÄ«ties  uzņēmuma publisko iepirkumu procesos.

Prasības pretendentiem:

 • Akadēmiskā augstākā vai profesionālā augstāka izglÄ«tÄ«ba. Vēlama izglÄ«tÄ«ba bÅ«vniecÄ«bas nozarē;
 • Vismaz 2 gadu pieredze lÄ«dzvērtÄ«gā amatā;
 • Nevainojama reputācija;
 • Labas prezentācijas prasmes, prasme publiski paust savu un uzņēmuma viedokli;
 • AnalÄ«tiska un sistemātiska domāšana, pozitÄ«va attieksme pret inovācijām, stratēģiskais redzējums, lēmumu pieņemÅ¡ana, plānoÅ¡ana;
 • Teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes (t.sk., rakstiskā, telefoniskā, saziņā);
 • Prasme izmantot teorētiskās zināšanas un koordinēt struktÅ«rvienÄ«bu sadarbÄ«bu;
 • Spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu, deleģēt uzdevumus;
 • Pieredze darbā ar datoru (MS Office programmas), AutoCAD un interneta pārlÅ«kiem;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā lÄ«menÄ« un vismaz vienas Eiropas SavienÄ«bas oficiālās valodas zināšanas;
 • B kategorijas transportlÄ«dzekļu vadÄ«tāja apliecÄ«ba.

Piedāvājam:

 • Darbu daudznozaru uzņēmumā;
 • Darbam nepiecieÅ¡amo materiāltehnisko nodroÅ¡inājumu;
 • Sociālās garantijas;
 • Profesionālas izaugsmes iespējas;
 • Atalgojumu no 2000.00 EUR mēnesÄ«, ceturkšņa piemaksas.

Lūdzam CV un pieteikuma vēstuli, kurā pausts redzējums par “Ventspils labiekārtošanas kombinātu” un tā attīstības virzieniem, kā arī vēlams norādīt kontaktinformācija atsauksmju pieprasīšanai, sūtīt uz uz e-pastu vlk@ventspils.lv ar norādi “izpilddirektors” līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Uzziņas pa tālruni 63622747.

Atbildēsim tiem kandidātiem, kuri būs izturējuši 1. atlases kārtu –  CV konkursu.

Sludinājums pievienots: 20/06/2023

Atbalsts

  Reģistrēties