• Mans Profils
lv

Jaunsargu instruktors.

Jaunsargu instruktors.

Jaunsardzes centrs

Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. 

Jaunsargu instruktors

Konkursa beigu datums: 24-08-2022

1052 - 1382 €

alga mēnesī (bruto)

RÄ«gas iela 12A, Ventspils

Prasības

Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu uz 1.novada pārvaldes jaunsargu instruktora amatu (divas amata vietas) Ventspilī uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadÄ«t jaunsargu un Valsts aizsardzÄ«bas mācÄ«bas praktiskās un teorētiskās nodarbÄ«bas, kā arÄ« pasākumus atbilstoÅ¡i normatÄ«vo aktu prasÄ«bām, kā arÄ« organizēt un vadÄ«t patriotiskos pasākumus attiecÄ«gās paÅ¡valdÄ«bas teritorijā;
 • veidot un vadÄ«t jaunsargu un Valsts aizsardzÄ«bas mācÄ«bas mācÄ«bu grupas;
 • organizēt jaunieÅ¡u uzņemÅ¡anu Jaunsardzē, nodroÅ¡ināt disciplÄ«nas un jaunsargu Ētikas kodeksa ievēroÅ¡anu jaunsargu pasākumos un nodarbÄ«bās;
 • pārzināt jaunsargu intereÅ¡u izglÄ«tÄ«bas un Valsts aizsardzÄ«bas mācÄ«bas programmu saturu, darbÄ«bas principus un normatÄ«vos aktus;
 • sadarboties ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām, mācÄ«bu iestāžu administrāciju, jaunsargu un Valsts aizsardzÄ«bas mācÄ«bas izglÄ«tojamo vecākiem;
 • pārstāvēt Jaunsardzes centru paÅ¡valdÄ«bas un izglÄ«tÄ«bas iestāžu darba grupās, plānojot Jaunsardzes un Valsts aizsardzÄ«bas mācÄ«bas nodarbÄ«bas un pasākumus. Novada pārvaldes vadÄ«bas uzdevumā sadarboties ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstÄ«ba Bērnu tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasÄ«bām;
 • ieguvis vai iegÅ«st augstāko izglÄ«tÄ«bu un pedagoga profesionālo kvalifikāciju,
 • priekÅ¡roka pretendentiem ar militāro izglÄ«tÄ«bu, vismaz jaunākā instruktora kursu vai instruktora speciālista kursu;
 • izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzÄ«bas nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;
 • pieredze MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepiecieÅ¡amā lÄ«menÄ«;
 • “B” kategorijas autovadÄ«tāja apliecÄ«ba;
 • vēlme apgÅ«t darbam nepiecieÅ¡amās zināšanas un prasmes, regulāri piedalÄ«ties kvalifikācijas celÅ¡anas pasākumos;
 • labas plānoÅ¡anas un organizēšanas prasmes;
 • spēja strādāt komandā.

Amats ir amatpersonas amats. Bruto mēnešalga no 1052 līdz 1382 EUR (atkarībā no  pretendenta profesionālās pieredzes un iegūtās izglītības). Nepieciešams derīgs Covid-19 sertifikāts.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2022.gada 24.augustam. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt uz e-pastu -  konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Papildus informācija par Jaunsardzes centru interneta mājas lapā: www.jc.gov.lv.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

Tālruņi uzziņām: 25777604, 26165849.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Sludinājums pievienots: 16/08/2022

Atbalsts

  Reģistrēties