• Mans Profils
lv

Juridiskā departamenta Apstrīdējumu un tiesvedību nodaļas jurists.

Juridiskā departamenta Apstrīdējumu un tiesvedību nodaļas jurists.

Valsts zemes dienests

Juridiskā departamenta Apstrīdējumu un tiesvedību nodaļas jurists

Konkursa beigu datums: 31-05-2023

No 1399 €

alga mēnesī (bruto)

Rīga

Prasības

Valsts zemes dienests

(turpmāk – Dienests)

reģ.Nr.90000030432

Mēs esam valsts nozīmes reģistru iestāde, kas uztur datus par Latvijas lielāko vērtību – zemi un būvēm; gādājam, lai ikvienam būtu pieejama informācija par visā valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, par apgrūtinātajām teritorijām un adresēm; veicam īpašumu kadastrālo vērtēšanu un būvju kadastrālo uzmērīšanu.

Tiek izsludināts konkurss uz vakanto

Juridiskā departamenta Apstrīdējumu un tiesvedību nodaļas jurista (ierēdņa) amata vietu

(uz nenoteiktu laiku)

Ja Tu vēlies iegūt daudzpusīgas juridiskas zināšanas Administratīvā procesa likuma un kadastra jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā, pārstāvēt iestādi tiesās , esi precīzs, ar augstu atbildības sajūtu, gatavs pētīt, iedziļināties jautājumos un rast tiesību normām atbilstošus risinājumus - pievienojies mūsu aizrautīgajai komandai.

Galvenie darba pienākumi būs:

 • izskatīt lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdējumu iesniegumus un sagatavot lēmumu projektus;
 • izskatīt citus iesniegumus un sagatavot atbildes vēstuļu vai viedokļu projektus;
 • sagatavot iesniegšanai tiesā pieteikumu, apelācijas sūdzību, kasācijas sūdzību, blakus sūdzību, paskaidrojumu un citu procesuālu dokumentu projektus;
 • pārstāvēt Valsts zemes dienestu tiesas sēdēs atbilstoši pilnvarojuma apjomam;
 • organizēt tiesas nolēmumu izpildi;
 • sagatavot skaidrojumus par tiesību normu piemērošanu atbilstoši kompetencei;;
 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas un atbalstu Valsts zemes dienesta nodarbinātajiem par Valsts zemes dienesta kompetencē esošiem jautājumiem.

Šī vakance piemērota Tev, ja:

 • atbilsti Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 • ir augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju;
 • ir vismaz 1 gada pieredze pēdējo piecu gadu laikā jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā, vēlama pieredze administratīvo aktu sagatavošanā;
 • ir zināšanas administratīvā procesa tiesībās, civilprocesa tiesībās un civiltiesībās, normatīvo aktu piemērošanā un interpretācijā;
 • ir zināšanas juridiska rakstura izvērtējumu sagatavošanā un to iekļaušanā atbilstošā dokumentā – sagatavot lēmumus, viedokļus, atbildes vēstules, procesuālus dokumentus tiesām;
 • ir prasme publiski runāt un argumentēt savu viedokli, pieredze veikt pārstāvību tiesās (vispārējās jurisdikcijas un administratīvajās tiesās);
 • ir prasme apkopot, analizēt un uztvert liela apjoma un daudzveidīgu informāciju;
 • ir prasme strādāt patstāvīgi, patstāvīgi plānot savu darba procesu;
 • ir labas prasmes darbā ar Microsoft Office programmu;
 • patīk darbs komandā, esi atsaucīgs un ar iniciatīvu.

Strādājot pie mums iegūsi:

 • neatsveramu un pilnvērtīgu pieredzi un izaugsmi profesionālajā jomā;
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā komandā;
 • atalgojumu 1399 EUR (atbilstoši 10. mēnešalgu grupai);
 • darba vietu modernā birojā Rīgas centrā vai attālinātā darba iespējas un elastīgu darba laiku;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV līdz 31.05.2023. iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv (ar norādi “Jurists/ATN”) vai Valsts zemes dienesta Personāla departamentā (Puškina ielā 14, Rīgā, LV - 1050) Tālrunis uzziņām: 20209998.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Valsts zemes dienests informē, ka:

 1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
 2. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts zemes dienests (Puškina ielā 14, Rīgā).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts zemes dienestā, aicinām apmeklēt Valsts zemes dienesta tīmekļvietni www.vzd.gov.lv.

Sludinājums pievienots: 18/05/2023

Atbalsts

  Reģistrēties