• Mans Profils
lv

JURISTS/PERSONĀLA SPECIĀLISTS.

JURISTS/PERSONĀLA SPECIĀLISTS.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

JURISTS/PERSONĀLA SPECIĀLISTS

Konkursa beigu datums: 02-01-2022

No 1400 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto JURISTA/PERSONĀLA SPECIĀLISTA (profesijas kods 2611 01) amatu:

 Prasības pretendentiem:

 • piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs, jurista kvalifikācija (maģistra grāds);
 • darba pieredze jurista un personāla speciālista amatā ne mazāk kā 2 gadi; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā pašvaldības iestādē vai pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon un darbinieku pašapkalpošanās portālu Visma HoP;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, rast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus.

Galvenie pienākumi:

 • dokumentu un iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādes un tiesiskuma pārbaudes nodrošināšana;
 • konsultēt, sniegt priekšlikumus un skaidrojumus Izglītības pārvaldes vadībai, darbiniekiem un padotībā esošajām izglītības iestādēm juridiskajos jautājumos, tiesību normu piemērošanā, par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu piemērošanu un personāla procesu administrēšanu;
 • Izglītības pārvaldes personāla vadības procesa nodrošināšana;
 • izglītības iestāžu darbības un dokumentācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām uzraudzība un kontrole

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga no 1400 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2022.gada 2.janvārim iesniegt elektroniski: vip@ventspils.lv  vai nosūtīt pa pastu Ventspils Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Sludinājums pievienots: 13/12/2021

Atbalsts

  Reģistrēties