• Mans Profils
lv

Kurzemes reģionālās pārvaldes būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa vadītājs/-a.

Kurzemes reģionālās pārvaldes būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa vadītājs/-a.

Valsts zemes dienests

Kurzemes reģionālās pārvaldes būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa vadītājs/-a

Konkursa beigu datums: 22-09-2023

No 1399 €

alga mēnesī (bruto)

Rīga

Prasības

Valsts zemes dienests
(turpmāk – Dienests)
reģ.Nr.90000030432

Mēs esam valsts nozīmes iestāde, kas uztur datus par Latvijas zemi un būvēm; gādājam, lai ikvienam būtu pieejama informācija par visā valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, apgrūtinātajām teritorijām un adresēm; veicam īpašumu kadastrālo vērtēšanu kadastrālo uzmērīšanu.

Izsludinām konkursu uz vakanto

Kurzemes reģionālās pārvaldes būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa vadītāja (ierēdņa) amata vietu Liepājā, Kuldīgā vai Ventspilī
(vakance uz nenoteiktu laiku)

Ja vēlies metodiski vadīt un pilnveidot būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu darbu un nodrošināt kvalitatīvas informācijas iegūšanu un uzturēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS), piedāvājam izaicinājumiem pilnu, atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu saliedētā un profesionālā kolektīvā!

Galvenie darba pienākumi būs:

 • nodrošināt kvalitatīvu būvju kadastrālās uzmērīšanas, tai skaitā kamerālo darbu, metodisko procesu norisi pārvaldē;
 • metodiski vadīt un pārraudzīt būvju kadastrālās uzmērīšanas darbu kvalitatīvu izpildi un vienotas prakses ievērošanu, identificēt, analizēt un novērst neatbilstības atbilstoši normatīvo aktu prasībām un metodiskajiem norādījumiem;
 • veikt būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu izvērtēšanu, pilnveidošanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu;
 • kontrolēt Būvju daļas darbinieku darbu izpildes kvalitāti, analizēt NĪVKIS reģistrētos datus un grafiskos materiālus;
 • pārraudzīt NĪVKIS datu reģistrācijas procesus;
 • piedalīties tiesību aktu projektu izstrādē būvju kadastrālās uzmērīšanas procesu jomā, kā arī metodikas izstrādāšanā;
 • sniegt atbalstu un skaidrojumus būvju kadastrālās uzmērīšanas un būvju raksturojošo datu reģistrācijas jautājumos.

Vakance piemērota Tev, ja:

 • atbilsti Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 • ir augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs, tehnoloģijā vai dabaszinātnēs;
 • ir ne mazāk kā divu gadu pieredze nekustamā īpašuma formēšanas jomā;
 • ir zināšanas administratīvo tiesību un civiltiesību jomā, juridisko dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā;
 • ir zināšanas nekustamā īpašuma jomā;
 • ir labas prasmes darbā ar Microsoft Office programmu;
 • ir prasme publiski runāt un pārliecinoši argumentēt savu viedokli;
 • ir prasmes apkopot un analizēt liela apjoma informāciju;
 • esi komandas cilvēks ar iniciatīvu, komunikabls un orientēts uz attīstību, kā arī rezultātu sasniegšanu.

Strādājot pie mums iegūsi:

 • interesantu un atbildīgu darbu profesionālā un dinamiskā komandā;
 • profesionālās pilnveides iespējas;
 • atalgojumu 1399 EUR (atbilstoši 10. mēnešalgu grupai);
 • papildatvaļinājumu (saskaņā ar ikgadējo darba izpildes novērtējumu);
 • darba vietu Kurzemē vai attālinātā darba iespējas un elastīgu darba laiku;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV līdz 22.09.2023. iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv (ar norādi “BKU procesa vadītājs/Kurzeme”) vai Valsts zemes dienesta Personāla departamentā (Puškina ielā 14, Rīgā, LV - 1050) Tālrunis uzziņām: 20209998.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Valsts zemes dienests informē, ka:

1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts zemes dienests (Puškina ielā 14, Rīgā).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts zemes dienestā, aicinām apmeklēt Valsts zemes dienesta tīmekļvietni www.vzd.gov.lv.

Sludinājums pievienots: 13/09/2023

Atbalsts

  Reģistrēties