• Mans Profils
lv

Kadastra daļas Zemes sektora kadastra inženieris zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā.

Kadastra daļas Zemes sektora kadastra inženieris zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā.

Valsts zemes dienests

Kadastra daļas Zemes sektora kadastra inženieris zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā

Konkursa beigu datums: 20-07-2023

No 1157 €

alga mēnesī (bruto)

Rīga

Prasības

Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests)
reģ.Nr.90000030432

Mēs esam valsts nozīmes reģistru iestāde, kas uztur datus par Latvijas lielāko vērtību – zemi un būvēm; gādājam, lai ikvienam būtu pieejama informācija par visā valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, par apgrūtinātajām teritorijām un adresēm; veicam īpašumu kadastrālo vērtēšanu un būvju kadastrālo uzmērīšanu.

Tiek izsludināts konkurss uz vakanto

Kurzemes reģionālās pārvaldes Kadastra daļas Zemes sektora kadastra inženiera zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā amata vietu
(uz nenoteiktu laiku)

Ja vēlies apgūt jaunas zināšanas par nekustamā īpašuma formēšanu, datu reģistrāciju un aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā teksta un telpiskajos datos, aicinām pieteikties un pievienoties mūsu aizrautīgajai komandai.

Galvenie darba pienākumi būs:

 • pirms datu reģistrācijas vai aktualizācijas Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - NĪVKIS) izvērtēt iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu (turpmāk – ZKUL) aktiem un citu valsts un pašvaldību informācijas sistēmu datiem, kas ir šo ziņu turētājs;
 • veikt kadastra objekta teksta un telpisko datu reģistrāciju un aktualizāciju NĪVKIS, tai skaitā no ZKUL;
 • veikt aktu par zemes robežu neatbilstību sagatavošanu, ja robežu neatbilstību konstatē reģionālā pārvalde;
 • veikt dokumentu metadatu ievadi Dokumentu digitālajā krātuvē un Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēmā;
 • veikt paziņojumu un dokumentu nosūtīšanu Tiesu administrācijai un rajona (pilsētas) tiesai Dienesta un rajona (pilsētas) tiesu integrēto procedūru ietvaros;
 • sagatavot pakalpojuma izpildē nepieciešamo dokumentu projektus, tai skaitā administratīvo aktu projektus.

Šī vakance piemērota Tev, ja:

 • ir augstākā izglītība dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai sociālajās zinātnēs;
 •  ir pieredze nekustamā īpašuma formēšanas jomā;
 • ir zināšanas par nekustamā īpašuma formēšanas procesiem, tai skaitā zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā;
 • ir zināšanas juridisko dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā;
 • ir prasme izmantot MicroStation programmatūru vai citu līdzvērtīgu programmatūru, labas prasmes darbā ar Microsoft Office programmu;
 • esi orientēts uz rezultātu sasniegšanu, precīzs, patstāvīgs, proti plānot savu laiku;
 • patīk darbs komandā, esi atsaucīgs un ar iniciatīvu.

Strādājot pie mums iegūsi:

 • neatsveramu un pilnvērtīgu pieredzi un izaugsmi profesionālajā jomā;
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā komandā;
 • atalgojumu 1157 EUR (atbilstoši 9. mēnešalgu grupai);
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darba vietu kādā no birojiem Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā vai Talsos (atkarībā no izvēlētā kandidāta) un attālinātā darba iespējas, elastīgu darba grafiku.

Pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV līdz 20.07.2023. iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv (ar norādi “Kadastra inženieris ZKU” un vēlamo darba vietu) vai Valsts zemes dienesta Personāla departamentā (Puškina ielā 14, Rīgā, LV - 1050) Tālrunis uzziņām: 20209998.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Valsts zemes dienests informē, ka:

1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts zemes dienests (Puškina ielā 14, Rīgā).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts zemes dienestā, aicinām apmeklēt Valsts zemes dienesta tīmekļvietni www.vzd.gov.lv.

Sludinājums pievienots: 07/07/2023

Atbalsts

  Reģistrēties