• Mans Profils
lv

Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktors/-e.

Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktors/-e.

Valsts vides dienests

90000017078

Valsts vides dienests ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga normatīvo aktu ievērošanu vides aizsardzības jomā, radiācijas drošības un kodoldrošības jomā, kā arī dabas resursu izmantošanas jomā. 

Valsts vides dienesta  misija ir rūpēties par ATBILDĪGU resursu IZMANTOŠANU un vides kvalitātes SAGLABĀŠANU nākamajām paaudzēm.

Valsts vides dienests ir sabiedrībā atzīta, uz klientu orientēta un efektīva profesionāļu komanda, kas drosmīgi ievieš inovācijas, kļūstot par līderi digitālajā transformācijā vides jomā.

Valsts vides dienesta vērtības ir atbildība, tiesiskums, profesionalitāte, sadarbība un attīstība.

Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktors/-e

Konkursa beigu datums: 04-07-2022

1730 - 2500 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ja Tev rūp Latvijas vide un tās piesārņojums, Tev ir drosme pārstāvēt valsti darbā par zaļāku un labvēlīgāku vidi un Tevi nebaida darbs ar normatīvo aktu piemērošanu, tad aicinām iesaistīties un kļūt par Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktoru (darba vieta – Liepājā vai Ventspilī)

Svarīgi ir IZPRAST situāciju, ĪSTENOT izvirzītos mērķus, MOTIVĒT, PĀRLIECINĀT un IESAISTĪT darbiniekus.

Piedāvājam:

 • gandarījumu par iespēju veidot vidi labāku;
 • vērtīgu profesionālo pieredzi valsts pārvaldē un profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu komandā kopā ar profesionāliem un atsaucīgiem darba kolēģiem;
 • mēnešalgu no 1730 līdz 2500 euro pirms nodokļu nomaksas;
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu no sešām līdz 10 darba dienām, kā arī citus valsts pārvaldē paredzētus ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus.

Uzticēsim Tev:

 • reģionālās sadarbības organizēšanu ar pašvaldībām, operatīvajiem dienestiem, izglītības iestādēm, masu medijiem un nevalstiskajām organizācijām vides jautājumu risināšanā;
 • piesārņojošo darbību, zemes dzīļu, zvejas un citu vides jomu inspekciju vadību Kurzemes reģoionā;
 • pārvaldes darba un uzdevumu izpildes plānošanu un organizēšanu, vadot 40 cilvēku kolektīvu.

 Sagaidām, lai Tev ir:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība, vēlams ķīmijā, bioloģijā, agronomijā, mežsaimniecībā vai citās vides zinātnēs, tiesību vai vadības zinātnēs, priekšroka dodama maģistra grādam;
 • vismaz viena gada darba pieredze vadītāja amatā;
 • darba pieredze valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādē (var būt ar vidi nesaistītā jomā) vai pieredze privātajā sektorā vides aizsardzības jomā ne mazāk kā piecus gadus; kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā;
 • izpratne par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem un administratīvo procesu;
 • izpratne par vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas kontroles nodrošināšanu;
 • spējas un pieredze lēmumu pieņemšanā situācijās, kuras prasa ātru reaģēšanu;
 • attīstītas stratēģiskā redzējuma, analītiskās domāšanas, komandas vadības,  labas plānošanas un organizēšanas kompetences;
 • angļu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstveidā);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikuma vēstuli (norādot motivāciju ieņemt pārvaldes direktora amatu un iekļaujot aprakstu, kas pamato atbilstību izvirzītajām prasībām)  un CV sūtīt Valsts vides dienestam līdz 2022.gada 4.jūlijam uz e-pasta adresi: CV@vvd.gov.lv (ar norādi „Konkursam – Kurzemes RVP direktors”).

Vairāk informācijas par iestādi: http://www.vvd.gov.lv, Tālrunis uzziņām: 67084203

 Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Valsts vides dienests, reģistrācijas numurs 90000017078, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045.  

Sludinājums pievienots: 15/06/2022

Atbalsts

  Reģistrēties