• Mans Profils
lv

Lektors.

Lektors.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Lektors

Konkursa beigu datums: 30-06-2023

No 900 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz Tulkošanas studiju fakultātes lektora amata vietu valodniecības nozares, salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē (specializācija: mutvārdu tulkošana angļu – latviešu valodā) (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku (seši gadi)):

Prasības pretendentiem:

  • zinātnes doktora vai maÄ£istra grāds;
  • zinātnes nozarei atbilstoÅ¡as publikācijas, kā arÄ« mācÄ«bu lÄ«dzekļi, un kas spēj patstāvÄ«gi lasÄ«t lekciju kursus, vadÄ«t seminārus, praktiskās nodarbÄ«bas un laboratorijas darbus;
  • profesionālā pilnveide, ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepiecieÅ¡amo izglÄ«tÄ«bu un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtÄ«bu” 16. punktā noteikto, ko apliecina iesniegtie dokumenti.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu un Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 900,00 EUR pilnas pedagoģiskās darba slodzes ietvarā pirms nodokļu nomaksas, ņemot vērā amata aprakstā, citos saistošos dokumentos noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, pedagoģiskā, organizatoriskā un zinātniskā darba ieguldījumu, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.


Iesniedzamie dokumenti:

  • rektoram adresēts iesniegums par piedalÄ«Å¡anos konkursā;
  • normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstoÅ¡ajam amatam nepiecieÅ¡amos akadēmiskos un zinātniskos grādus(uzrādot oriÄ£inālus);
  • akadēmiskā amata pretendenta dzÄ«ves un darba gājums pēc “EUROPASS” CurriculumVitae veidlapas parauga, kurā norādÄ«ta arÄ« pētniecÄ«bas, akadēmiskā, administratÄ«vā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo seÅ¡u gadu laikā un citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnÄ«gāk raksturotu savu kvalifikāciju;
  • apliecinājums par to, ka uz pretendentu nav attiecināmi IzglÄ«tÄ«bas likuma 50.pantā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Dokumenti iesniedzami līdz 2023.gada 30.jūnijam ieskaitot, personīgi Ventspils Augstskolas Personāla nodaļā, C 202 kabinets 2. stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtot elektroniski: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola.

Sludinājums pievienots: 05/06/2023

Atbalsts

    Reģistrēties