• Mans Profils
lv

Lietvedības pārzinis.

Lietvedības pārzinis.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas bāriņtiesa”

Ventspils pilsētas bāriņtiesa ir Ventspils pilsētas pašvaldības 20.01.1997. izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Ventspils pilsētas administratīvā teritorija.

Bāriņtiesas galvenais uzdevums ir aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

Lietvedības pārzinis

Konkursa beigu datums: 30-09-2022

No 1002 €

alga mēnesī (bruto)

Sarkanmuižas dambis 5, Ventspils

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas bāriņtiesa” (reģ. Nr. 40900038985) izsludina konkursu uz bāriņtiesas lietvedības pārziņa (profesijas kods  3343-11) amatu (uz noteiktu laiku).

Galvenie darba pienākumi:

 • pieņemt iedzīvotāju mutiskus un rakstveida iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un reģistrēt atbilstoši likumdošanas prasībām;
 • nodrošināt saņemto, nosūtāmo un iekšējās aprites dokumentu uzskaiti, reģistrēšanu un nosūtīšanu;
 • pieņemt, reģistrēt un nodot priekšsēdētājam un citiem darbiniekiem dokumentus noteiktā kārtībā, saskaņā ar izstrādāto korespondences aprites kārtību Ventspils pilsētas bāriņtiesā;
 • veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu, kontrolēt savlaicīgu atbilžu sagatavošanas un nosūtīšanas gaitu;
 • atbildēt uz tālruņa zvaniem, koordinēt telefonsarunas, pārzināt darbinieku kompetences;
 • savlaicīgi informēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) un Sociālo dienestu par pieņemtajiem lēmumiem;
 • savlaicīgi sniegt ziņas Uzturlīdzekļu garantiju fondam (UGF) par vecākiem, kuriem pārtrauktas, atņemtas vai atjaunotas pārtrauktās vai atņemtās aizgādības tiesības;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) pirmreizējo un atkārtoto bāreņu apliecību izgatavošanai un saņemšanai;
 • kārtot reģistru par bāreņa apliecību pieprasīšanu un izsniegšanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

Kompetences prasības kandidātiem:

 • pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, zināšanas lietvedībā, datorprasmes;
 • sistemātiska zināšanu papildināšana likumdošanā, datorzinībās, lietvedībā, saskarsmes psiholoģijā;
 • dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu pārzināšana;
 • prasme patstāvīgi kārtot bāriņtiesas lietvedību;
 • racionāli organizēt dokumentu plūsmu bāriņtiesā.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • atlīdzību – 1002 EUR bruto mēnešalga;
 • sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dzīves un darba aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli līdz 30.09.2022. iesniegt personīgi Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils pilsētas bāriņtiesa”, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi barintiesa@ventspils.lv.  Tālrunis informācijai: 636 01247

Sludinājums pievienots: 13/09/2022

Atbalsts





  Reģistrēties