• Mans Profils
lv

Lietvedības sekretārs.

Lietvedības sekretārs.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka"

90001156891

Ventspils bibliotēku veido 6 struktūrvienības:

 1. Galvenā bibliotēka, Akmeņu ielā 2 ar Ārējās apkalpošanas punktu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (Medicīnas bibliotēka), Inženieru ielā 60,
 1. Bērnu bibliotēka, Akmeņu ielā 2,
 2. Pārventas bibliotēka, Tārgales ielā 4,
 3. Ventspils Augstskolas bibliotēka, Inženieru ielā 101,
 4. Gāliņciema bibliotēka, Kuldīgas ielā 110,
 5. Mūzikas bibliotēka, Lielais laukums 1.

 

Ventspils bibliotēkas galvenie uzdevumi un funkcijas

 • veikt iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, to elektronisko apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu;
 • veidot un uzturēt Ventspils reģiona elektronisko kopkatalogu un datubāzes, organizēt un koordinēt novadu bibliotēku krājumu atspoguļošanu kopkatalogā;
 • veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;
 • sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un ar struktūrvienību palīdzību nodrošināt to pieejamību reģiona teritorijā;
 • attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus, vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus, informācijas pakalpojumus. Sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā un veicināt mūžizglītību;
 • veidot un attīstīt iedzīvotāju spējas orientēties visa veida informācijas piedāvājumā, veicināt jaunu informācijas tehnoloģiju izmantošanas iemaņu apguvi.

Lietvedības sekretārs

Konkursa beigu datums: 26-01-2022

651 - 651 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils, Akmeņu iela 2

Prasības

Prasības:

 • Augstākā izglītība;
 • Pārzināt dokumentu pārvaldības un personāla lietvedības noteikumus;
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Labas datorprasmes (MS Office).


Uzdevumi:

 • Nodrošināt dokumentu un informācijas apriti iestādē;
 • Izstrādāt un noformēt iestādes dokumentus;
 • Veikt dokumentu noformēšanu to tālākai glabāšanai;
 • Arhīva pārvaldība;
 • Darbs ar biroja tehniku.


Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā komandā un labus darba apstākļus,
 • atalgojums mēnesī 651,-EUR pirms nodokļu nomaksas.

 

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022. gada 26.janvārim ieskaitot iesniegt Ventspils bibliotēkā, 3.stāvā, Akmeņu ielā 2, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: biblioteka@ventspils.lv, uzziņas pa tālruni 636 23598.

Sludinājums pievienots: 20/01/2022

Atbalsts

  Reģistrēties