• Mans Profils
lv

Mākslinieciskais/-ā vadītājs/-a.

Mākslinieciskais/-ā vadītājs/-a.

SIA "Kurzemes filharmonija"

LV 51203035281

Mākslinieciskais/-ā vadītājs/-a

Konkursa beigu datums: 28-02-2023

No 2000 €

alga mēnesī (bruto)

Karlīnes iela 40, Ventspils

Prasības

SIA “Kurzemes filharmonija” reģistrācijas Nr.LV51203035281  izsludina atklātu konkursu uz Mākslinieciskā vadītāja amatu.

SIA “Kurzemes filharmonija” Mākslinieciskā vadītāja galvenie amata pienākumi

 • Piedalīties SIA “Kurzemes filharmonijas” darbības un attīstības stratēģijas izstrādē un izstrādāt priekšlikumus par repertuāru saskaņā ar stratēģiju;
 • Sadarbībā ar SIA “Kurzemes filharmonija” izpilddirektoru organizēt, plānot, uzraudzīt un nodrošināt māksliniecisko darbību – veikt mākslinieku izvēli projektiem, izstrādāt projektu māksliniecisko koncepciju un programmu;
 • Radoši iesaistīties kvalitatīvas dažādu mūzikas žanru dzīves veidošanā un sadarbībā ar dažādu jomu profesionāļiem (aģentūrām, producentiem un mākslinieku apvienībām) iniciēt un plānot SIA “Kurzemes filharmonijas” organizētos koncertus, pasākumus, festivālus un citus pasākumus;
 • Plānot koncertzāles “Latvija” un teātra nama ”Jūras vārti” māksliniecisko pasākumu un programmu budžetu un kontrolēt tā izpildi atbilstoši noteiktajam budžetam;
 • Nodrošināt apstiprinātā koncertzāles “Latvija” un teātra nama ”Jūras vārti”  koncertdarbības plāna izpildi noteiktajos termiņos un apstiprinātā budžeta ietvaros;
 • Organizēt, plānot un koordinēt Mākslinieciskās nodaļas darbu:
  • Pārraudzīt Kultūras producentu daļas darbu, sekojot projektu plānu izpildei, analizējot rezultātus un izstrādājot priekšlikumus;
  • Pārraudzīt Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālista, Maketētāja -grafiskā dizainera darbu, sekojot plānu izpildei, analizējot rezultātus un izstrādājot priekšlikumus turpmākajam darbam.
 • Savas kompetences ietvaros, sekot līdzi aktualitātēm un organizēt projektu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts un starptautiski izsludinātos Kultūras projektu konkursos;
 • Plānot, vadīt un koordinēt koncertzāles “Latvija” un teātra nama ”Jūras vārti” notiekošos pasākumus;
 • Dibināt un attīstīt sadarbību ar vietējām un ārvalstu producentu kompānijām un koncertorganizācijām, veicinot koncertzāles “Latvija” un teātra nama ”Jūras vārti”  tēla atpazīstamību;
 • Piedalīties SIA “Kurzemes filharmonija” māksliniecisko kolektīvu – Ventspils Kamerorķestra, Kamerkora “Ventspils” un Ventspils bigbenda – mākslinieciskās programmas piedāvājuma izstrādē sadarbībā ar māksliniecisko kolektīvu vadītājiem. Integrēt piedāvātās programmas kopējā SIA “Kurzemes filharmonija” darbības stratēģijā;
 • Pēc SIA “Kurzemes filharmonija” vadības norādījumiem piedalīties sapulcēs, sanāksmēs un semināros savu pienākumu ietvaros.

Nepieciešamā izglītība un prasmes

 • Augstākā izglītība mākslās, kultūras vadībā vai tai pielīdzināmā jomā;
  • Vismaz divu gadu pieredze mākslinieciskās programmas veidošanā kultūras iestādē;
  • Pieredze finanšu plānošanā un izlietošanas kontrolē;
  • Pieredze vietēja un starptautiska mēroga kultūras pasākumu plānošanā un īstenošanā;
  • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • Analītiskā domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība, augsta atbildības sajūta, spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu;
  • Prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
  • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī.

Mēs piedāvājam

 • strādāt profesionālā komandā,
 • iegūt vērtīgu pieredzi dinamiskā darba vidē,
 • atalgojumu, sākot no 2000 EUR/mēnesī bruto,
 • sociālās garantijas un darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

Konkursa pieteikuma iesniegšana

 • Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt pilngadīgs pretendents, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un atbilst konkursa pretendentu atlases kritērijiem.
 • Lai pieteiktos amatam, jāiesūta šādus dokumentus:
  • dzīves gaitas aprakstu (CV), iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām;
  • motivācijas vēstuli, iekļaujot koncertzāles “Latvija” un teātra nama “Jūras vārti” līdzšinējā repertuāra vērtējumu;
  • vismaz divu nozaru profesionāļu rekomendācijas;
  • pretendenta sagatavotu koncepciju par koncertzāles ”Latvija” un teātra nama     “Jūras vārti” attīstības perspektīvām (ne vairāk kā četras A4 formāta lapas   datorrakstā);
  • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 2 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
  • valsts valodas prasmes apliecinošs dokuments, ja tāds ir nepieciešams ņemot vērā Ministru kabineta 2022.gada 8.marta noteikumu Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” II. nodaļā noteikto;
  • citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Pieteikumu iesniegšanas kārtība:pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – SIA “Kurzemes filharmonija”- Karlīnes  iela 40, Ventspils, LV-3601, uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz SIA “Kurzemes filharmonija” mākslinieciskā vadītāja amatu”;pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski SIA “Kurzemes filharmonija” uz e-pastu: kf@ventspils.lv,  tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jābūt atzīmētam ar norādi “Konkursam uz SIA “Kurzemes filharmonija” mākslinieciskā vadītāja amatu”;pieteikumu var iesniegt personīgi, iesniedzot to SIA “Kurzemes filharmonija”- teātra namā “Jūras vārti,  Karlīnes  iela 40, Ventspilī, LV – 3601, darba laikā no plkst. 9.00-17.00.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2023.gada 28. februāra plkst. 17:00. Pēc termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Konkursa nolikums un darba sludinājums ir pieejams publiski koncertzāles “Latvija”, teātra nama “Jūras vārti”, Ventspils pilsētas mājas lapās www.koncertzalelatvija.lv , www.jurasvarti.lv , www.ventspils.lv.

Sludinājums pievienots: 14/02/2023

Atbalsts

  Reģistrēties