• Mans Profils
lv

Materiāli tehniskās apgādes daļas vadītājs – sagādnieks.

Materiāli tehniskās apgādes daļas vadītājs – sagādnieks.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Pašvaldības policija"

Pašvaldības policijas pamatuzdevumi ir sabiedriskās kārtības uzraudzība, patrulēšana Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā 24 stundas diennaktī, operatīva iedzīvotāju izsaukumu apkalpošana, likumpārkāpumu profilakses darbs ar bērniem, pilsētas saistošo noteikumu uzraudzība un kontrole, kā arī jaunradīto un labiekārtoto infrastruktūras objektu uzraudzība.

Materiāli tehniskās apgādes daļas vadītājs - sagādnieks

Konkursa beigu datums: 29-09-2023

No 1100 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Pašvaldības policija” (reģ.Nr.90000079665)

 aicina darbā

Materiāli tehniskās apgādes daļas vadītāju-sagādnieku

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt iestādes tekošā gada materiālo vērtību iegādi budžeta ietvaros, apriti;
 • Nodrošināt visu materiālo vērtību uzskaiti, izsniegšanu iestādes darbiniekiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Kontrolēt un veikt detalizētu inventāra uzskaiti;
 • Nepieciešamo iepirkumu, cenu aptauju, saimniecisko darījumu dokumentācijas sagatavošana;
 • Pārzināt iestādes rīcībā esošos materiāli tehniskos līdzekļus, to stāvokli un apjomu;
 • Plānot un organizēt uzskaitē esošā inventāra remontu un apkopi;
 • Kontrolēt preču un pakalpojumu līgumu izpildi, kur noteikts kā atbildīgais.
 • Veikt komunālo pakalpojumu uzskaiti, datu nodošanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā vai nozarei atbilstoša vidējā profesionālā izglītība;
 • zināšanas par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu;
 • zināšanas apgādes un saimniecisko jautājumu jomā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas, plānošanas spējas, kontroles un analītiskās prasmes;
 • autovadītāja apliecība B kategorija (tiks uzskatīta par prioritāti);
 • prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

Darba vietas adrese: Andreja iela 3, Ventspils

Mēs piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • normālais darba laiks
 • mēnešalgu no 1100 EUR pirms nodokļu nomaksas

Interesentiem CV un motivācijas vēstuli iesūtīt elektroniski uz pasvaldibas.policija@ventspils.lv vai personīgi Ventspils pilsētas pašvaldības policija, Andreja iela 3, Ventspils līdz 29.09.2023.  Sīkāka informācija pa tālr. 63624729.

 Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu rakstiski vai telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Pašvaldības policija, reģistrācijas Nr. 9000079665, kontaktinformācija: Andreja iela 3, Ventspils, LV-3601,  e-pasts: pasvaldibas.policija@ventspils.lv;

Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats:  pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Ventspils valstspilsētas pašvaldības interneta vietnē https://www.ventspils.lv/lat/personasdati/

Sludinājums pievienots: 07/09/2023

Atbalsts

  Reģistrēties