• Mans Profils
lv

Meistars/-e elektrisko tīklu būvuzraudzības jomā (uz noteiktu laiku).

Meistars/-e elektrisko tīklu būvuzraudzības jomā (uz noteiktu laiku).

AS "Sadales tīkls"

40003857687

AS “Sadales tīkls” (reģistrācijas Nr.40003857687) nodrošina elektroenerģijas savienojumu vairāk nekā 800 000 klientu pieslēgumu visā Latvijā. Mēs ilgtermiņā rūpējamies par droša, vieda un efektīva elektrotīkla attīstību, lai nodrošinātu klientiem kvalitatīvu elektroapgādi un veicinātu sabiedrības labklājību, drošību un izaugsmi.

Meistars/-e elektrisko tīklu būvuzraudzības jomā (uz noteiktu laiku)

Konkursa beigu datums: 09-02-2023

1850 - 2090 €

alga mēnesī (bruto)

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

Prasības

  • veikt objektu būvuzraudzību nodrošinot izbūves darbu atbilstību būvprojekta tehniskajiem risinājumiem un pielietoto materiālu atbilstību izpilddokumentācijai
  • nodrošināt objektu būvdarbu zonā esošo elektroietaišu aizsardzību
  • uzraudzīt darbuzņēmēju pienākumu izpildi un darba aizsardzības prasību ievērošanu atbilstoši būvdarbu līgumu
  • nosacījumiem fiksējot un noformējot konstatētās atkāpes un pārkāpumus
  • nodrošināt faktiski izpildīto darbu un izlietoto materiālu apjomu atbilstību aktam par izpildītajiem darbiem
  • organizēt objektu pieņemšanas komisijas un rezultātu noformēšanu
  • nodrošināt komunikāciju un koordinēt sadarbību starp klientu, būvprojekta izstrādātāju, darbuzņēmēju un atbilstošajām AS "Sadales tīkls" struktūrvienībām

Ar detalizētu informāciju par AS “Sadales tīkls” veikto personas datu apstrādi var iepazīties mājas lapas www.sadalestikls.lv sadaļā "PERSONAS DATU APSTRĀDE"- "Personas datu apstrāde darbinieku atlases procesā".

Sludinājums pievienots: 30/01/2023

Atbalsts

    Reģistrēties