• Mans Profils
lv

Mērniecības un zemes pārvaldības departamenta metodikas eksperts.

Mērniecības un zemes pārvaldības departamenta metodikas eksperts.

Valsts zemes dienests

Mērniecības un zemes pārvaldības departamenta metodikas eksperts

Konkursa beigu datums: 05-06-2023

No 1157 €

alga mēnesī (bruto)

Rīga

Prasības

Valsts zemes dienests

(turpmāk – Dienests)

reģ.Nr.90000030432

Mēs esam valsts nozīmes reģistru iestāde, kas uztur datus par Latvijas lielāko vērtību – zemi un būvēm; gādājam, lai ikvienam būtu pieejama informācija par visā valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, par apgrūtinātajām teritorijām un adresēm; veicam īpašumu kadastrālo vērtēšanu un būvju kadastrālo uzmērīšanu.

Tiek izsludināts konkurss uz vakanto

Mērniecības un zemes pārvaldības veicināšanas departamenta 

metodikas eksperta amata vietu

(uz nenoteiktu laiku)

Ja Tevi interesē ar mērniecību saistīto zemes pārvaldības procesu pilnveidošana, ja patīk darbs ar dokumentiem, kā arī esi gatavs apgūt dažādas datorprogrammas, pievienojies Valsts zemes dienesta komandai un iegūsti draudzīgus un profesionālus kolēģus!

Galvenie darba pienākumi būs:

 • atbilstoši departamenta kompetencei sagatavot normatīvo aktu un citu dokumentu projektus;
 • sagatavot atbildes uz vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem, veikt to analīzi un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajā regulējumā;
 • sniegt atbalstu un konsultācijas zemes kadastrālajā uzmērīšanā, ģeodēzijā un zemes ierīcībā sertificētajām personām, valsts institūcijām, pašvaldībām un Dienesta struktūrvienību darbiniekiem un ierēdņiem par departamenta kompetencē ietilpstošajiem jautājumiem;
 • izvērtēt Dienesta reģionālo pārvalžu sagatavotos aktus par zemes vienību robežu neatbilstību;
 • piedalīties par valsts budžeta līdzekļiem veicamās zemes kadastrālās uzmērīšanas noslēguma procesa darbos.

Šī vakance piemērota Tev, ja:

 • ir zināšanas par zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas procesiem;
 • ir labas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • ir prasmes apkopot un analizēt liela apjoma informāciju;
 • vari pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • spēj patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu.

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

 • pieredze zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības vai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas un normatīvo aktu izstrādes jomā;
 • pieredze normatīvo aktu projektu izstrādē.

Strādājot pie mums iegūsi:

 • darba vietu Rīgas centrā vai jebkurā Dienesta birojā, atkarībā no izvēlētā kandidāta;
 • elastīgu darba grafiku un attālinātā darba iespējas;
 • atalgojumu 1157 EUR (atbilstoši 9. mēnešalgu grupai);
 • neatsveramu un pilnvērtīgu pieredzi un izaugsmi profesionālajā jomā;
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā komandā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV līdz 05.06.2023. iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv (ar norādi “Metodikas eksperts”) vai Valsts zemes dienesta Personāla departamentā (Puškina iela 14, Rīgā, LV - 1050) Tālrunis uzziņām: 20209998.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Valsts zemes dienests informē, ka:

 1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
 2. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts zemes dienests (Puškina ielā 14, Rīgā).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts zemes dienestā, aicinām apmeklēt Valsts zemes dienesta tīmekļvietni www.vzd.gov.lv.

Sludinājums pievienots: 18/05/2023

Atbalsts

  Reģistrēties