• Mans Profils
lv

METODISKĀ DIENESTA VADĪTĀJS.

METODISKĀ DIENESTA VADĪTĀJS.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

METODISKĀ DIENESTA VADĪTĀJS

Konkursa beigu datums: 30-06-2020

1400 - 1600 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Prasības pretendentiem:
 • profesionālās kvalifikācijas līmeņa augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības vadībā (maģistra grāds);
 • darba pieredze pedagoģijā un metodiskajā darbā vai pedagoģijā un izglītības vadībā ne mazāk kā 5 gadi;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.
Galvenie pienākumi:
 • plānot un vadīt Metodiskā dienesta darbu, noteikt mērķus un uzdevumus, kontrolēt to izpildi;
 • sadarbībā ar izglītības speciālistiem plānot un organizēt pētījumus, datu ievākšanu un analīzi par mācīšanas darba kvalitāti un tās uzlabošanas iespējām Ventspils pilsētas izglītības iestādēs;
 • izveidot un uzturēt datu bāzi par pedagogu darba rezultātiem saistībā ar izglītojamo ikdienas darbu, mācību sasniegumiem, attīstības dinamiku, izdarīt secinājumus, sniegt priekšlikumus darba uzlabošanā;
 • piedalīties Ventspils pilsētas domes Rīcības programmu izglītībā izstrādāšanā, realizācijā un analīzē, priekšlikumu sniegšanā;
 • apkopot un publiskot metodiskos materiālus un labās prakses piemērus izglītības procesa kvalitātes pilnveidei;
 • piedalīties ar izglītību saistītu investīciju projektu izstrādāšanā un koordinēšanā;
 • sadarboties ar augstskolām, nodibinājumu “Iespējamā misija” jaunu profesionālu pedagogu piesaistē;
 • koordinēt aptaujas par izglītības jautājumiem, analizēt aptauju rezultātus, sniegt priekšlikumus;
 • sagatavot Ventspils pilsētas domes lēmumu projektus un citus dokumentus savas kompetences ietvaros.
Iesniedzamie dokumenti:
 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • pretendenta redzējums par Metodiskā dienesta darbības principiem un attīstības vīziju (līdz 3 A4 formāta lapām datorrakstā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
Dokumentus līdz 2020.gada 30.jūnijam ieskaitot, iesniegt Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, piektdienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 15:00, vai nosūtot elektroniski: vip@ventspils.lv. Uzziņas pa tālruni 636 01221. Darba uzsākšana pēc vienošanās.
Sludinājums pievienots: 15/06/2020

Atbalsts

  Reģistrēties